Sökning: "Thomas Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Thomas Nyström.

 1. 1. Regionbiblioteken och TV-och datorspel : En granskning av TV och datorspels plats på Sveriges regionala bibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Cloud; Christian Wells; [2018]
  Nyckelord :Tv-spel; Spel; Regionbibliotek; Länsbibliotek; Sverige;

  Sammanfattning : In this study our goal is to put together an overview of how the Swedish regional libraries view and work with Video games. We have chosen 5 analytic themes that were constructed by Olle Bergand and Thomas Nyström in their work that was published in 2008. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter under sekundära ambulanstransporter

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thomas Bø; Joakim Nyström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "TV-spel är inga konstigheter!" : En enkätundersökning om tv-spel på folkbiblioteken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Albin Olsenmyr; [2012]
  Nyckelord :datorspel; bibliotekschefer; tv-spel; folkbibliotek; enkät; nya medier;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investigate the lending of video games at the public libraries in Sweden. The thesis focused around a web survey, which was sent out to all public library directors, as its research material. The results were compared with those found in a master thesis by Olle Berg and Thomas Nyström from 2008. LÄS MER

 4. 4. Alignment - Ett strukturerat arbetsätt för att uppnå riktning i sina IS/IT-satsningar

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ida Hägglund; Thomas Nyström; [2011-09-07]
  Nyckelord :Verksamhetsstrategi; IS-strategi; IT-strategi; vision; strategisk position; kontinuerlig förändring; IT-satsningar; alignment;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur små verksamheter kan skapa riktning på förändring genom sina IS/IT-satsningar i ett steg mot att utveckla en IS/IT-strategi. Då små organisationer ofta saknar formulerade strategidokument och någon specifikt ansvarig för IT tenderar investeringar att vara impulsiva och brista i anknytning till verksamhetsstrategin. LÄS MER

 5. 5. Den nye mannen i svensk politik. : Bilden av Fredrik Reinfeldt, Thomas Bodström & Jimmie Åkesson i Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Dennis Nyström; [2011]
  Nyckelord :Den nye mannen; genus; maskulinitet; hybridmaskulinitet; personröstning;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks konstruktionen av ett förmodat nytt maskulinitetsideal kallet ”den nye mannen” i svensk medias rapportering av politiker. Uppsatsen har utgått ifrån teorier om genus och maskulinitetsteorier från bland annat R.W. Connell, Michael S. LÄS MER