Sökning: "Thomas Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Thomas Pettersson.

 1. 1. ”DE SOM TRÄNAR ’BARA FÖR ATT MÅ BRA’ ÄR HYCKLARE HELA BUNTEN” - En kritisk diskursanalys av träningsbloggar skrivna av kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Frida Wikberg; Lina Johansson; Thomas Pettersson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Genus; pedagogisk plattform; diskurs; träningsbloggar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att med hjälp av kritisk diskursanalys beskriva hur träningsdiskursen ser ut i träningsbloggar skrivna av kvinnor samt hur genus framställs i texter med utbildande karaktär.Teori:Det verktyg som i denna studie används för att synliggöra hur genus reproduceras inom träningsdiskursen är Hirdmans teori om genussystemet. LÄS MER

 2. 2. Le fantastique dans Le Spectre large de Gérard Prévot : Une analyse basée sur la théorie de Tzvetan Todorov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Fredrik Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Gérard Prévot; the fantastic; Belgian literature; Le Spectre Large; Marabout; literature; Tzvetan Todorov; French; francophone; French-speaking; fear; hesitation; supernatural; marvellous; magic realism; Gérard Prévot; le fantastique; littérature belge; le Spectre large; Marabout; littérature; Tzvetan Todorov; français; francophone; peur; doute; hésitation; surnaturel; merveilleux; réalisme magique;

  Sammanfattning : Ce mmoire est centr sur les caractristiques fantastiques dans le Spectre large de Grard Prvot (1975) et par la suite, sur une comparaison avec les caractristiques d?un autre recueil de Prvot, la Nuit du Nord (1974), tudi par Ricci en 1993. Notre analyse est base sur la thorie du fantastique de Tzvetan Todorov qui met en avant l?hsitation savoir si le phnomne nigmatique provient de l?trange ou du merveilleux. LÄS MER

 3. 3. LA CORTESÍA VERBAL EN EL ESPAÑOL. Estudio sobre la cortesía en tres artículos académicos dentro del campo de la didáctica ELE

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jacob Pettersson; [2016-08-16]
  Nyckelord :spanska; Politeness; verbal interaction; pragmatic competence; Spanish as a Foreign Language SFL ; academical journals; interlanguage pragmatics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study the role of politeness in verbal interaction in academicalpublications. This study aims to determine what we understand by the role of politeness in spokenlanguage and in what way it is represented in three academic articles within the area of Spanish as aforeign language (SFL). LÄS MER

 4. 4. LJUSKONST : EN STUDIE OM LJUSKONSTENS VÄRDE FÖR LJUSDESIGN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Elin Pettersson; Lina Svedestedt; [2016]
  Nyckelord :Light art; Lighting design; Inspiration; Light installation; Light Artist; Ljuskonst; Ljusdesign; Inspiration; ljusinstallation; ljuskonstnär;

  Sammanfattning : År 1947 förutspådde konstnären Thomas Wilfred att ljuskonst inom 20 år skulle bli en självklarhet inom konstvärlden. Nu, nästan 70 år senare är ljuskonst fortfarande inte en erkänd konstform eller ett definierat begrepp. LÄS MER

 5. 5. Improving GPS Position Accuracy Using Particle Filtering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Love Eriksson; Thomas Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER