Sökning: "Thomas Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Thomas Pettersson.

 1. 1. ”DE SOM TRÄNAR ’BARA FÖR ATT MÅ BRA’ ÄR HYCKLARE HELA BUNTEN” - En kritisk diskursanalys av träningsbloggar skrivna av kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Frida Wikberg; Lina Johansson; Thomas Pettersson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Genus; pedagogisk plattform; diskurs; träningsbloggar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att med hjälp av kritisk diskursanalys beskriva hur träningsdiskursen ser ut i träningsbloggar skrivna av kvinnor samt hur genus framställs i texter med utbildande karaktär.Teori:Det verktyg som i denna studie används för att synliggöra hur genus reproduceras inom träningsdiskursen är Hirdmans teori om genussystemet. LÄS MER

 2. 2. LA CORTESÍA VERBAL EN EL ESPAÑOL. Estudio sobre la cortesía en tres artículos académicos dentro del campo de la didáctica ELE

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jacob Pettersson; [2016-08-16]
  Nyckelord :spanska; Politeness; verbal interaction; pragmatic competence; Spanish as a Foreign Language SFL ; academical journals; interlanguage pragmatics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study the role of politeness in verbal interaction in academicalpublications. This study aims to determine what we understand by the role of politeness in spokenlanguage and in what way it is represented in three academic articles within the area of Spanish as aforeign language (SFL). LÄS MER

 3. 3. LJUSKONST : EN STUDIE OM LJUSKONSTENS VÄRDE FÖR LJUSDESIGN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Elin Pettersson; Lina Svedestedt; [2016]
  Nyckelord :Light art; Lighting design; Inspiration; Light installation; Light Artist; Ljuskonst; Ljusdesign; Inspiration; ljusinstallation; ljuskonstnär;

  Sammanfattning : År 1947 förutspådde konstnären Thomas Wilfred att ljuskonst inom 20 år skulle bli en självklarhet inom konstvärlden. Nu, nästan 70 år senare är ljuskonst fortfarande inte en erkänd konstform eller ett definierat begrepp. LÄS MER

 4. 4. Improving GPS Position Accuracy Using Particle Filtering

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Love Eriksson; Thomas Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Analysis and implementation of the Smooth Discrete Element Method in AgX

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BeräkningsmatematikTekniska fakulteten

  Författare :Thomas Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Granular Dynamics; Discrete Elemant Method;

  Sammanfattning : We encounter granular materials on a daily basis. We walk up a gravel path or we eat our breakfast cereals. When handling granular materials on an industrial scale it is important to do so efficiently, to avoid unnecessary energy losses, wear and tear. LÄS MER