Sökning: "Thomas Rydberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thomas Rydberg.

 1. 1. X-ray absorption spectroscopy by means of Lanczos-chain driven damped coupled cluster response theory

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Thomas Fransson; [2011]
  Nyckelord :NEXAFS; coupled cluster; damped response theory; molecular properties; computational physics; theoretical chemistry; X-ray absorption spectroscopy;

  Sammanfattning : A novel method by which to calculate the near edge X-rayabsorption fine structure region of the X-ray absorption spectrum has been derived and implemented. By means of damped coupled cluster theory at coupled cluster levels CCS, CC2, CCSD and CCSDR(3), the spectra of neon and methane have been investigated. LÄS MER

 2. 2. Simulering av pneumatisk sänkborrhammare

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Fredrik Ek; [2003]
  Nyckelord :Simulering; Modelica; Sänkborrhammare; termodynamik; massflöde; systemteknik; Atlas Copco Secoroc; momentan; icke-kausal; öppet system; pneumatik; brunnsborrning; fluid;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör dokumentationen av ett examensarbete utfört på Atlas Copco Secoroc i Fagersta under handledning av Maskinkonstruktions före detta universitetslektor Håkan Wettergren och Fluid & Mekaniksystems professor Karl-Erik Rydberg och på Atlas Copco Secoroc konstruktör Risto Wisakanto, avdelningschef Thomas Greijer, båda avdelning DTH, samt Secorocs utvecklingschef Lars Holmgren.   Arbetet syftar till att utveckla en simuleringsmodell vilken ska användas vid utveckling av pneumatiska sänkborrmaskiner. LÄS MER