Sökning: "Thomas Söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Thomas Söderberg.

 1. 1. The Crowdsourcing Process : An organizational risk management study

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Robin Staberg; Thomas Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Risk Management; Risk Management Framework; ISO 31000; COSO; Digital Gig Workers; Digital Gig Platforms; Dynamic Capabilities; Gig Economy; The Great Resignation;

  Sammanfattning : There are four million voluntary attritions a month in the US. Many of these people choses to become freelance consultants (gig workers) working through digital gig platforms for better work-life balance. At the same time organizations requires a more flexible access to skills and competences to cope with an ever more dynamic business environment. LÄS MER

 2. 2. Modellutvärdering av Thomas- och Matérnklusterprocesserna för nervmönster i neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Thorén; Jesper Söderberg; Michal Palak; Ruben Seyer; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den globala epidemin av diabetes och prediabetes har lett till en epidemi av komplikationer relaterade till dessa sjukdomar. En av de mest förekommande komplikationerna är diabetesneuropati som utmärks av axonal degeneration av nervtrådar och kan orsaka känselbortfall och smärtor. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER

 4. 4. Inköpsfunktionen i förhållande till lagerstyrning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Söderberg; Anthon Johnsson; [2018]
  Nyckelord :ABC-klassificering; AFP; EOQ; JIT; Lagerstyrning; LEAN; MRP-system; RELEX;

  Sammanfattning : Rätt artiklar, på rätt plats och i rätt tid är viktiga aspekter för ett producerande företag. Det finns olika lagerstyrningsmetoder ett företag kan använda sig av för att säkerställa dessa vilket denna uppsats behandlar. LÄS MER

 5. 5. Die Darstellung des Dichters bei Thomas Mann und Hjalmar Söderberg : eine vergleichende Studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för tyska

  Författare :Viking Peterson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER