Sökning: "Thomas Stokke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Stokke.

  1. 1. BEST NÅR DET GJELDER. Scenekunstneren møter toppidrettsutøveren

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Thomas Stokke; [2016-10-03]
    Nyckelord :Scenkonst; Mental trening; prestasjon; stresshåndtering frykt; nervøsitet; sångteknik;

    Sammanfattning : Jeg skal undersøke om jeg som musikalartist kan, og i så fall hvordan, benytte meg av verktøy fra mental trening i mitt yrkesliv for å kunne prestere bedre sangteknisk under en audition og være mer tilstedeværende på scenen under forestilling. Det vil si at jeg vil undersøke om og i så fall hvordan elementer fra mental trening utviklet for idrettsutøvere skal kunne påvirke de kunstnerlige prosesser som ligger til grunn for mitt yrkesutøvende som scenekunstner og musikalartist. LÄS MER