Sökning: "Thomas Svärdström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Svärdström.

  1. 1. Haveriutredning av flissåll-1 vid BillerudKorsnäs i Gävle

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

    Författare :Tom Sundlöf; Thomas Svärdström; [2018]
    Nyckelord :Haveriutredning; Såll; Flissåll; Skruv; Skruvlossning; Klämlängd; Vridmoment; Utmattning;

    Sammanfattning : På BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Gävle tillverkas vätskekartong och kraftliner. I produktionsprocessen sållas träflisen i anläggningens två flissållar, såll-1 och såll-2. Såll-1 har under många år haft problem med tillgängligheten på grund av skador på vitala skruvförband och sprickbildning i anslutning till svetsar. LÄS MER