Sökning: "Thomas Viktor Ekman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Viktor Ekman.

  1. 1. Ett kandidatexamensarbete inom lättviktskonstruktioner .

    Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg; KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg; KTH/Materialvetenskap; KTH/Farkost och flyg; KTH/Materialvetenskap; KTH/Farkost och flyg

    Författare :Emma Fredriksson; Paul Waldenström; Robert Ekman; Viktor Krödel Jonsson; Johan Berglund; Hampus Larsson; Simon Westerlund; Christoffer Von Beetzen; Marcus Jans Bertilsson; Erik Nordgren; Thomas Andersson; Niklas Svenningsson; Robin Back; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Due to recent legal enactments regarding carbon dioxide emissions, the car industry is facing higher demands. An effective way of reducing these emissions is to minimize the weight of the vehicle. LÄS MER