Sökning: "Thoor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Thoor.

 1. 1. "Hej, behöver du hjälp?" : En studie om kunders erfarenheter av och önskemål om interaktion med personal i klädbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mariella Reihammar; Albina Sjöberg; Katarina Thoor; [2018]
  Nyckelord :Interaction; Clothing store personnel; Customer value; Value creation; Customer wants; Service encounter; Interaktion; Personal i klädbutik; Kundvärde; Värdeskapande; Önskemål; Kundmöte;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka kunders erfarenheter av och önskemål kring interaktionen med klädbutikers personal. Vidare undersöker studien på vilket sätt kunder vill att interaktionen ska ske samt inom vilka zoner och vid vilka tillfällen. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik : Samverkan mellan olika aktörer för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Thoor; Linnéa Östblom; [2016]
  Nyckelord :samverkan; barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; föräldrar; aktör; professionella kontakter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur barnets nätverk kan se ut utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt skapa kunskap om hur samverkan mellan förskollärare och föräldrar kan fungera för barn i behov av särskilt stöd. För att få svar på detta använder vi oss av intervju som metod där vi intervjuar både förskollärare och föräldrar som har erfarenhet inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. Skuggsamhällets välfärdssystem : Papperslösa som välfärdsstatens blinda fläck och den ideella sektorns byråkratisering

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :My Thoor Juhlin; [2015]
  Nyckelord :Irregular immigrants; irregular migration; Undocumented immigrants; Social services; Civil sector; Welfare; Papperslösa; papperslöshet; Irreguljära immigranter; Irreguljär migration; Socialtjänsten; Socialtjänstlagen; Ideell sektor; frivilligsektor; Bistånd; Välfärd; Skälig levnadsnivå;

  Sammanfattning : This study explores undocumented migrant’s access to social welfare and income support distributed by the non-profit and public sector in Stockholm. The study is conducted through interviews with representatives from the non-profit sector whose organisations and networks come in contact with undocumented migrants. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tycker opera är faktiskt kul” : En studie av barns uppfattning om opera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Emelie Thoor; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avdragsrätten för sponsring vid PR- och marknadsföringsutgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ante Ingesson; Christian Thoor; [2014]
  Nyckelord :avdragsrätt; skattemässigt avdrag; avdragsgill; sponsring; reklam; gåva; marknadsföring; exponering; marknadsföringsutgifter; varumärke; goodwill; direkt motprestation; indirekt omkostnad; motprestation; christian thoor; ante ingesson; stockholms opera; procordia; STCC; falcon; idrottsponsring; kultursponsring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER