Sökning: "Thoor"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Thoor.

 1. 1. Rädsla och Rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Thoor; [2019]
  Nyckelord :Fearmongering; Right-Wing Populism; Sweden; Integrated Threat Theory; Symbolic Racism Theory; Thematic Analysis; Qualitative Analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur aktivt och medvetet spridande av rädsla, s k Fearmongering, i politiska syften och dess rättfärdigande yttrar sig i den nutida svenska nätdebatten. Huvudsakligen har studien fokuserat på foruminlägg relaterade till högerpopulism, med främlingsfientliga hotbilder beskrivande, främst, muslimer. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik : Samverkan mellan olika aktörer för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Thoor; Linnéa Östblom; [2016]
  Nyckelord :samverkan; barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; föräldrar; aktör; professionella kontakter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur barnets nätverk kan se ut utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt skapa kunskap om hur samverkan mellan förskollärare och föräldrar kan fungera för barn i behov av särskilt stöd. För att få svar på detta använder vi oss av intervju som metod där vi intervjuar både förskollärare och föräldrar som har erfarenhet inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tycker opera är faktiskt kul” : En studie av barns uppfattning om opera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Emelie Thoor; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skuggsamhällets välfärdssystem : Papperslösa som välfärdsstatens blinda fläck och den ideella sektorns byråkratisering

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :My Thoor Juhlin; [2015]
  Nyckelord :Irregular immigrants; irregular migration; Undocumented immigrants; Social services; Civil sector; Welfare; Papperslösa; papperslöshet; Irreguljära immigranter; Irreguljär migration; Socialtjänsten; Socialtjänstlagen; Ideell sektor; frivilligsektor; Bistånd; Välfärd; Skälig levnadsnivå;

  Sammanfattning : This study explores undocumented migrant’s access to social welfare and income support distributed by the non-profit and public sector in Stockholm. The study is conducted through interviews with representatives from the non-profit sector whose organisations and networks come in contact with undocumented migrants. LÄS MER

 5. 5. Att dela sorgen - organisation och betydelse av den religiösa aspekten i Svenska kyrkans sorgegrupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kaisa Thoor; [2010]
  Nyckelord :religion; grief group; selfhelp group; Church of Sweden; deacon; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore and analyse both how the grief groups in the Church of Sweden are organised, as well as how and if the religion is used during the conversations about death. I have also looked at how the group leaders view the grieving process. LÄS MER