Sökning: "Thor Olsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Thor Olsson.

 1. 1. Söndagsbrunch och fredagslunch : En semiotisk bild- och textanalys av influencers matbilder på Instagram samt responsen från följarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmie Olsson; Julia Thor; [2017]
  Nyckelord :influencer; micro celebrity; instagram; social media; power; semiotic; influencer; mikrokändis; instagram; sociala medier; makt; semiotik;

  Sammanfattning : Den här studiens problemformulering grundar sig i de underliggande maktstrukturer som finns på den sociala plattformen Instagram. Studien fokuserar på hur framstående Instagramprofiler, så kallade influencers, presenterar sina matbilder. LÄS MER

 2. 2. Fuktutredning av massivträkonstruktion : Analys av vägg utan ångspärr

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johan Olsson Thor; Robert Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Moisture; Solid wood; Vapour barrier; Fukt; Massivträ; Ångspärr;

  Sammanfattning : Rapporten ingår i ett FoU- projekt för Högskolan Dalarna, där målet är att ta fram en konstruktion utan ångspärr som ska klara dagens mått på lufttäthet och fuktkrav.Syftet med denna rapport är att utreda hur fukt påverkar en byggnad medmassivträstomme och olika isoleringsmaterial utan ångspärr. LÄS MER

 3. 3. Hjälporganisationers CSR - kommunikation via internet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Olsson; Gustav Johanson-Thor Hernebrant; [2010]
  Nyckelord :CSR; Internet; hjälporganisationer; NGO; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.... LÄS MER

 4. 4. Hjälporganisationers kommunikation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Johanson-Thor Hernebrant; Johan Andgren; Anna Olsson; [2010]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; hjälporganisation; kommunikation; Internet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att se hur och om hjälporganisationer idag kommunicerar företags CSR- engagemang (Corporate Social Responsibility) via internet, samt undersöka om bättre kommunikation via internet kan leda till ökade bidrag. Metod: Uppsatsen använder ett kvalitativt tillvägagångssätt med en abduktiv ansats som utgångspunkt. LÄS MER