Sökning: "Thorben Straehle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thorben Straehle.

  1. 1. A Tale of Two Countries - Social Business Incubators in Sweden and the United Kingdom

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Thorben Straehle; [2018]
    Nyckelord :Social Entrepreneurship; Social Business Incubation; Institutional Logics; Sweden; United Kingdom;

    Sammanfattning : Social business incubators are important elements in the social entrepreneurship ecosystem in most countries. The importance in practice is not reflected by the academic literature, which has rarely researched social business incubators. LÄS MER