Sökning: "Thorvall"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Thorvall.

 1. 1. Att främja en profession : -En litteraturöversikt över professionella yrkesgruppers förutsättningar för en professionsutvecklande dialog

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jacob Fagerholm; Micael Thorvall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Det kändes lyckligt” : En studie av Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) i ljuset av Epikuros och Lucretius hedonistiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Juliana Gristelli; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Thorvall 1925-2010 ; Det mest förbjudna; Epikuros 341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. ; Lucretius c:a 95 f. Kr. - c:a 55 f. Kr. ; De rerum natura; epikurism; hedonism; etik; njutning; lust; begär; feminism; kön; genus; kvinnors sexualitet i litteraturen; flickor och kvinnor i litteraturen; intersektionalitet; materialism; lärodiktning; litteratur och filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och tolkar Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna (1976) komparativt i ljuset av begrepp från Epikuros (341 f. Kr. - c:a 270 f. Kr. LÄS MER

 3. 3. ”Det är hög tid att börja svina” : En komparativ analys av den kvinnliga grotesken i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lova Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Thorvall; Montelius; Oscar Levertins vänner; Det mest förbjudna; den kvinnliga grotesken; grotesk; kropp; skrattkultur; kvinnlighet; sexualitet; queer; skratt; spektakel;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks likheter och skillnader mellan huvudkaraktärerna i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015) utifrån figurationen av den kvinnliga grotesken. Den kvinnliga grotesken är hon som gör ett spektakel av sig själv och omkullkastar hierarkierna genom att inte bete sig enligt den normativa kvinnorollen – hon är en emancipatorisk figuration som har möjlighet att trotsa rådande maktordningar. LÄS MER

 4. 4. Doloresvariationer : Queeranalytiska perspektiv på sexuella relationer med stora åldersskillnader inom svensk prosa

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Almqvist; [2017]
  Nyckelord :Queer; Ålder; queeranalys; sexuella relationer; Larsson; Autisterna; Stridsberg; Darling River; Enquist; Liknelseboken; Thorvall; Älskare; pedofili; sexualbrott; reception; kritik; recensioner; mottagande; sexism;

  Sammanfattning : Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive mannens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Medan detta nya fruktansvärda hände i Kramfors, stod mamma i köket och putsade prästgårdssilvret" : hushållssysslor som hemmets rumsliga praktiker. Thorvall, Johansson och Sandberg

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sara Pärsson; [2015]
  Nyckelord :domesticity; homemaking; spatial practice; spatial reading; Kerstin Thorvall; Elsie Johansson; Kristina Sandberg; Henri Lefebvre; 20th century Sweden; housewives; Kerstin Thorvall; Elsie Johansson; Kristina Sandberg; hushållsarbete; hushållssysslor; rumsliga praktiker; praktiker; Henri Lefebvre; rumslig läsning; hem; husmor; husmödrar; Yvonne Hirdman; genus; Sverige; folkhemmet;

  Sammanfattning : This thesis is a study of spatial practice and literary depictions of homes in novels by Elsie Johansson, Kerstin Thorvall and Kristina Sandberg. The theoretical perspective is based on Henri Lefebvre´s view on social space, and on the concept of spatial practice. LÄS MER