Sökning: "Tid för tidskrift"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Tid för tidskrift.

 1. 1. Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hijras; Indien; genus; maskulinitet; femininitet; Storbritannien; 1800-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. LÄS MER

 2. 2. Felnärd i välfärd : en studie om kostrådgivningens historia, utveckling och dess bakomliggande aktörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emil Alhult; [2016]
  Nyckelord :kostrådgivning; historia; kost;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningStudiens syfte är att studera kostråd genom att empiriskt följa en och samma litteraturkälla; Vår Föda, från utgivningsstart 1949 och fram till 2005.Frågeställningarna är:Finns det skillnader i kostråden under tidsperioden?Vilken målgrupp vänder sig texterna främst till?Metod Tidskriften Vår Föda tar upp frågor främst kring matsäkerhet och kostvanor och presenterar artiklar skrivna främst av myndigheten Livsmedelsverkets experter inom olika områden. LÄS MER

 3. 3. Outside of the Binary : En undersökning av det diskursiva utrymmet för icke-binära subjekt i lambda nordicas utgivning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Tove Odland; [2016]
  Nyckelord :trans*; icke-binära subjekt; lambda nordica; tvåkönsnormen; diskursteori;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en undersökning av tidskriften lambda nordica (1989-2016) och det diskursiva utrymme för icke-binära subjekt som skapas i denna. lambda nordica är en vetenskaplig tidskrift som har haft inriktning först mot homosexualitetsstudier och senare mot queerteori och HLBTQ-studier. LÄS MER

 4. 4. "Investeringar i forskning är investeringar i framtiden" : En topisk studie av svenskspråkiga artiklar i Rhetorica Scandinavica 1997-2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Isabella Alveborg; [2015]
  Nyckelord :retorik; topik; relevans; legitimitet; Rhetorica Scandinavica; forskning; humaniora; doxa;

  Sammanfattning : I den vetenskapliga forskningen förväntas att ens resonemang och slutsatser legitimeras på ett systematiskt och korrekt sätt enligt det vetenskapliga fältets normer. Men frågan om vad som egentligen utgör meningsfull och legitim forskning är en omstridd fråga, kanske särskilt när det gäller humaniora. LÄS MER

 5. 5. Läroplansförändring inom Idrott och hälsa : En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Tholse; [2015]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplansförändring; gymnastik; idrottslärare; läroplansforskning; ämnesinnehåll och syfte;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGArbetets art: Ämneslärarutbildning, Examensarbete i Historia, 15HPAntal sidor: 36Titel: Läroplansförändring inom Idrott och hälsa, En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11Författare: Ida Tholse, 911114-2023Handledare: K.G Hammarlund                                                                                                                                                                 Bakgrund: Förändring i skolan är något som sker kontinuerligt. LÄS MER