Sökning: "Tiden second hand"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Tiden second hand.

 1. 1. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Minskar stöket i utsatta områden omhyresgästerna bor kvar längre?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gunnar Björing; [2019]
  Nyckelord :juvenile delinquency; exposed neighborhoods; housing; social security; school achievements; leisure activities; crime prevention; Ungdomsbrottslighet; utsatta områden; boende; försörjningsstöd; skolprestationer; fritidsaktiviteter; brottsprevention;

  Sammanfattning : Hallunda/Norsborg is considered to be an unsafe residential area. Most likely, young people cause adisproportionate high amount of the portion of the insecurity that is related to crime. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER

 4. 4. Varför slänger vi hela saker? - En studie om människors resonemang kring försäljning, återbruk och slängande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Thornander; [2018]
  Nyckelord :Avfall; beteende; cirkulär; ekonomi; återbruk; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In a circular economy all materials and resources should be used for as long as possible, therefore waste management is a crucial part. This study aims to map the reasons behind how people chose to handle things they no longer want. LÄS MER

 5. 5. Single cylinder research engine multi-spark ignition system

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Andreas Lius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt presenteras ett arbete där en serieproducerad 5 cylindrig motor med gasdrift modifieras till drift på enbart en cylinder. En konceptstudie genomförs där för och nackdelar vägs mot varandra där sedan ett koncept implementeras. LÄS MER