Sökning: "Tidevarvet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Tidevarvet.

 1. 1. Vårt större fädernesland – Paneuropa i Tidevarvet och svensk debatt 1924–1936

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Engström; [2024-02-14]
  Nyckelord :Europeism; Elin Wägner; Tidevarvet; Paneuropa; mellankrigstiden;

  Sammanfattning : This is a reception study on how the idea of Paneuropa, as launched by the austrian count Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi in 1923, was received by the political weekly magazine Tidevarvet, a product of – and an opinion forming organ for – the social liberal wing of the Swedish suffrage- and peace movements. The main purpose is to examine to what extent there was an existent Europeanism in the public debate in Sweden during the interwar period, and how that discourse was constructed through the conceptual pairings disruption/unity and parts/whole. LÄS MER

 2. 2. Lagen som överlevde sig själv : Kvinnors argumentation om lösdriveri i Tidevarvet 1923-1936

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; [2023]
  Nyckelord :Tidevarvet; lösdriveri; prostitution; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Tidevarvet was a radical, social liberal journal founded by the members of Fogelstadgruppen, having its active time between the years 1923 and 1936. The study aimed to investigate what and how its female writers argued about vagrancy (”lösdriveri”) in the journal during the entire span of its publication. LÄS MER

 3. 3. War, peace and the women’s voice : A study of the newspaper Tidevarvet and its view on women´s rights and the peace during the interwar period

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sofia Zetterman; [2020]
  Nyckelord :Human rights; League of Nations; Interwar Period; Tidevarvet; Fogelstadsgruppen; The suffragette movement;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study articles from the newspaper Tidevarvet during the newspapers first years 1923-1924, and the newspapers last year, 1936. The main focus will be on the topics about women’s right and the peace issue. LÄS MER

 4. 4. Det kvinnliga medborgarskapet och jordfrågans lösning : En undersökning av Elisabeth Tamms artiklar utifrån ett ekofeministiskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Martina Lindgren; [2014]
  Nyckelord :ecofeminism; Elisabeth Tamm; women citizenship; Swedish agriculture; agricultural policies; Tidevarvet; Elisabeth Tamm; Ekofeminism; Svensk jordbrukspolitik; Kvinnligt medborgarskap; Tidevarvet;

  Sammanfattning : This master thesis is about one of the first female in the Swedish Parliament, Elisabeth Tamm (1880–1958), and her political articles in the magazine Tidevarvet. The aim of this study is to find similarities with Tamm’s political thoughts with the Ecofeministic theory. LÄS MER

 5. 5. Den arbetande kvinnan - ideal, värden och visioner : Studie av Tidevarvet under första utgivningsåret (november 1923-maj 1924)

  Kandidat-uppsats, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Charlotta Haage; [2011]
  Nyckelord :Tidevarvet; Fogelstadgruppen; arbete; kvinnan; ideal; värden; visioner; samhället; kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER