Sökning: "Tidig hemgång"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Tidig hemgång.

 1. 1. Förstagångsföräldrars förväntningar och erfarenheter av de första veckorna hemma. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Hägglund Gustafsson; Hanna Bergquist; [2020]
  Nyckelord :Expectation; Experience; First time parent; Parenthood; Postpartum; Erfarenheter; Förstagångsförälder; Förväntningar; Föräldraskap; Postpartum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den första tiden efter hemkomst från BB kan präglas av såväl lyckliga som ansträngda känslor för nyblivna föräldrar. Det har framkommit att en tidig uppföljning från en barnmorska och ett gott stöd den första tiden hemma efter förlossning kan stärka föräldrarna i sina nya roller som föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av rådgivning kring amning under graviditet och upp till tio veckor postpartum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanin Chaaban; [2019]
  Nyckelord :Amning; upplevelse; rådgivning; information; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik har visat att amningsfrekvensen har minskat i Sverige och i världen. En orsak till minskningen kan bero på att projektet Baby Friendly Hospitals Initiative som startade 1991 i Sverige avvecklades från vårdens sida mellan åren 2003 och 2004. Därefter skedde en nedgång gällande amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 3. 3. INTERVENTIONER FOKUSERADE PÅ MOTORISK FUNKTION FÖR PERSONER MED STROKE : En litteraturstudie med systematik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sofia Angulo; Johanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Strokerehabilitering; hem och sjukhus klinik; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt. Stroke kan ge upphov till flera olika funktionsnedsättningar. Det krävs ofta tidig rehabilitering och den pågår vanligen efter hemgång från sjukhuset. LÄS MER

 4. 4. Omföderskors upplevelser av trygg hemgång efter förlossningen - Att återgå till hemmet sex till tolv timmar postpartum

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Catic; Matilda Claesson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Tidig hemgång; ; omföderska; moderns upplevelser; ; postpartumvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att kvinnor lämnar sjukhuset tidigt efter förlossningen. Under mitten av 1900-talet var det vanligt med en vårdtid på två veckor efter förlossningen, men idag är den normala vårdtiden 24–48 timmar i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsmammors upplevelser av stöd från BB relaterat till tidig hemgång efter barnets födelse : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Svensson Lena; Järvenpää Malin; [2018]
  Nyckelord :attachment; breastfeeding; childbirth; early discharge; safey; support; amning; anknytning; barnafödande; stöd; tidig hemgång; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor har en viktig roll i att informera, stötta och vägleda kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervården. Det vanligaste är att kvinnorna föder sitt barn på sjukhuset och därefter vårdas på BB för att bland annat få hjälp med amning och eftervård. LÄS MER