Sökning: "Tidig rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Tidig rehabilitering.

 1. 1. Konsekvenser av tidig och intensiv poststroke rehabilitering : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa, medicin och rehabilitering

  Författare :Rolf Nordström; Johannes Hansson; [2020]
  Nyckelord :Early rehabilitation; Stroke; Outcome; Tidig rehabilitering; Stroke; Konsekvenser;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke drabbar över 30000 människor per år i Sverige. Vanliga symptom efter en stroke involverar motoriska problem, spasticitet och mer eller mindre uttalad halvsidesförlamning. Konsensus för rehabilitering är att så tidigt som möjligt utföra rehabilitering med tidig mobilisering och påbörja rörelse- och gångträning. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka efter en långvarig idrottsskada

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anniina Suortti; Blerim Hasani; Tanja Kourmadias; [2019-08-12]
  Nyckelord :idrottsskada; kvalitativ fallstudie; känsla av sammanhang KASAM ; rehabilitering; stöd; sub-elit; återhämtningsprocess;

  Sammanfattning : Program: Sports CoachingNivå: GrundnivåHandledare: Astrid SchubringExaminator: Karin GrahnAntal sidor: 32 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019Nyckelord: Idrottsskada, kvalitativ fallstudie, känsla av sammanhang(KASAM), rehabilitering, stöd, sub-elit, återhämtningsprocess.... LÄS MER

 3. 3. Existerar den optimala tidpunkten vid rehabilitering efter stroke? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Henrik Burén; Fredrik Bergman; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Stroke; post-stroke; time; timewindow; timefactors; exercise therapy; physical therapy; rehabilitation; walking; gait; stride; locomotion; ambulation; mobility; task specific; specificity;

  Sammanfattning : Introduktion: De senaste åren har tidpunkten för mobilisering efter stroke gått mot ett tidigare insättande. Den optimala tidpunkten för mobilisering efter stroke är inte helt klarlagd, eller om det faktiskt går att fastställa en sådan. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters upplevelser av rehabiliteringsmetoden “Tidig understödd utskrivning med fortsatt rehabilitering i hemmet” vid stroke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dalia Luneckaite; Malin Friman; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; stroke; rehabilitering; Early supported discharge; hemmiljö; klientcentrering; terapeutisk allians; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2018 publicerades nya riktlinjer för vård vid stroke i Sverige. Riktlinjerna har ökat prioriteringen av rehabiliteringsmetoden Tidig understödd utskrivning, även kallat Early Supported Discharge (ESD). LÄS MER

 5. 5. INTERVENTIONER FOKUSERADE PÅ MOTORISK FUNKTION FÖR PERSONER MED STROKE : En litteraturstudie med systematik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sofia Angulo; Johanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Strokerehabilitering; hem och sjukhus klinik; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt. Stroke kan ge upphov till flera olika funktionsnedsättningar. Det krävs ofta tidig rehabilitering och den pågår vanligen efter hemgång från sjukhuset. LÄS MER