Sökning: "Tidigt insatt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Tidigt insatt.

 1. 1. Vägen tillbaka till ett aktivt liv i samband med cancerbehandling En intervjustudie om upplevelsen av fysioterapeutisk grupprehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Moa Tholén; Agnes Weijland Carlsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Cancerrehabilitering; Fysisk aktivitet; Tidigt insatt; Upplevelse; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns forskning vars resultat visar att fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling har goda effekter avseende biverkningar och välmående. Tidigt insatt rehabilitering efter en cancerdiagnos är en relativt ny företeelse i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Du är ju inte din dyslexi" : Anpassningar och strategier som används i läs- och skrivundervisningen för elever med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Lindman; [2017]
  Nyckelord :Dyslexia; reading and writing disabilities; reading and writing lessons; adjustments; Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivundervisning; anpassningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka anpassningar och strategier specialpedagoger och speciallärare använder i undervisningssammanhang för att diskutera hur klasslärare kan stödja läs- och skrivutvecklingen för elever med dyslexi. Med studien söker jag svar på hur arbetet kring elever med dyslexi ser ut samt vilken hjälp och vilket stöd lärare kan få från specialpedagog eller speciallärare. LÄS MER

 3. 3. Kateterassocierad Urinvägsinfektion, en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Felicia Andersson; Elin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Faktorer; Kateter; Litteraturstudie; Omvårdnad; Urinvägsinfektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste skadorna som drabbar patienter som är inlagda på sjukhus är vårdrelaterade infektioner. Tidigare undersökningar har visat att kateterassocierad urinvägsinfektion är bland de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. LÄS MER

 4. 4. Kan β-catenin användas som en prognostisk markör för utvecklingen av oral skivepitelcancer?

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Pourakbar Zara; [2015]
  Nyckelord :β-catenin; adhesion molecule; prognostic marker; oral squamous cell carcinoma; dysplasi; immunohistochemistry; monoclonal antibody.; β-catenin; adhesion molecule; prognostic marker; oral squamous cell carcinoma; dysplasi; immunohistochemistry; monoclonal antibody.;

  Sammanfattning : Cirka 300 000 individer drabbas årligen i världen av oral cancer och mer än nittio procent av alla orala cancerformer utgörs av skivepitelcancer. Den femåriga prognosen är generellt 50 % och den 5-åriga relativa överlevnaden har under en tioårsperiod förblivit densamma. LÄS MER

 5. 5. Kan β-catenin användas som en prognostisk markör för utvecklingen av oral skivepitelcancer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Zara Pourakbar; [2015]
  Nyckelord :ß-catenin; adhesion molecule; prognostic marker; oral squamous cell carcinoma; dysplasi; immunohistochemistry; monoclonal antibody;

  Sammanfattning : Cirka 300 000 individer drabbas årligen i världen av oral cancer och mer än nittio procent av alla orala cancerformer utgörs av skivepitelcancer. Den femåriga prognosen är generellt 50 % och den 5-åriga relativa överlevnaden har under en tioårsperiod förblivit densamma. LÄS MER