Sökning: "Tidningen Ridsport"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tidningen Ridsport.

 1. 1. DE LEENDE RYTTARNA - En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare framställs i specialiserad och icke-specialiserad media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Lahtinen Carlsson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Ridsport; Hästar; Ridsports EM; Ryttare; Tidningen Ridsport; Framing; Hegemoni; Genus; Semiotik; Dagordningsteorin; Sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiseradmedia.Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, HegemoniskkvinnlighetMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. LÄS MER

 2. 2. Ridsport och genus - en kvalitativ studie av tidningen Min häst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Janette Skogshus; [2016]
  Nyckelord :ridsport; genus; media; Connell Hirdman; serier; tidning min häst; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skador på häst orsakad av stallinredning - antal och typ av skador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Marie Carlsson; [2015]
  Nyckelord :häst; skador; stallinredning; boxgaller; täckeshängare; fönster;

  Sammanfattning : I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning kan man läsa att inredning inte får skada hästen. Men då det i dagsläget inte finns någon registrering på antalet skador orsakade av stallinredning är det svårt att säga vilken inredning som orsakar flest olyckor. LÄS MER

 4. 4. En enkätundersökning om paketkonservering av vallfoder i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ann-Christin Månsson; [2012]
  Nyckelord : Rundbalar; Ensilage; Hösilage; Sträckfilm; Hantering; Marknad;

  Sammanfattning : Produktionen av paketkonserverat vallfoder kan skilja sig åt mellan olika producenter, bland annat hur förtorkningen sker, hur många lager sträckfilm som används och vilken typ av balar som produceras. Det finns idag ingen sammanställning av vilka tekniker som används, därför har en enkätstudie inom detta område utförts som grund för detta examensarbete. LÄS MER

 5. 5. Stolpe ut för bredden : En analys av innehåll, urval och nyhetsvärdering i sportjournalistik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Andreas Käck; Gustaf Sahlén; [2012]
  Nyckelord :breddidrott; fotboll; gymnastik; ishockey; nyhetsvärdering; ridsport; Sportbladet; Sportjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur mycket utrymme olika sporter har i Sportbladet, Aftonbladets sportbilaga, och att söka efter förklaringar till hur utrymmet i tidningen fördelas mellan olika sporter. Undersökningen har genomförts i två delstudier, dels en kvantitativ innehållsanalys och dels en kvalitativ intervjuundersökning. LÄS MER