Sökning: "Tidsbegränsat äktenskap"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tidsbegränsat äktenskap.

 1. 1. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatta utländska kvinnor : En studie om utländska kvinnors möjligheter att bryta upp ochlämna våldsutövande män under utlänningslagens tvåårsregel

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Utländska kvinnor; våld och allvarlig kränkning; tvåårsregeln; tidsbegränsat uppehållstillstånd; anhöriginvandring; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor och maktstrukturer är områden som flitigt diskuterats i allt från kvinnojourers rapporter till statens offentliga utredningar. I många av diskussionerna framkommer det att utländska kvinnor som invandrar till Sverige genom snabba anknytningar är särskilt utsatta för våld i sina äktenskap och samboförhållanden. LÄS MER