Sökning: "Tidskonstant"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Tidskonstant.

 1. 1. Optimering av last och produktion i Gävles fjärrvärmenät : Reducering av effekttoppar via värmelagring i byggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Elofsson; [2019]
  Nyckelord :District heating; load management; peak shaving; heat load reduction; thermal storage; smart energy system; Fjärrvärme; laststyrning; effekttoppar; värmelagring; smarta energisystem;

  Sammanfattning : District heating is today the most common way of providing a building with heat and hot water in Sweden. It is an environmentally friendly product mostly used with renewable fuel. However, at power peaks most companies use production units that are more expensive and worse for the environment and should therefore be avoided as much as possible. LÄS MER

 2. 2. Värmereglering utifrån byggnadens tidskonstant i en värmetrög fastighet : Prognostiseringar utav värmeenergianvändningen och dess ekonomiska kostnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Petter Berner Wik; [2018]
  Nyckelord :heat load control; capacity price; energy signature; thermal inertia of buildings; thermal time constant; district heating; värmelaststyrning; kapacitetspris; energisignatur; fastighetens värmetröghet; termiska tidskonstanten; fjärrvärme;

  Sammanfattning : För att pådriva utvecklingen mot ett mer hållbart Gävle kommer Gävle Energi AB implementera en ny säsongsbaserad kapacitetsmodell ifrån årsskiftet 2019. Som ska skapa ekonomiska incitament för energieffektivisering i fastigheter inom Gävles fjärrvärmenät. LÄS MER

 3. 3. Alternativa reglermetoder för en energieffektiv byggnad

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Emma Herrlin; [2017]
  Nyckelord :Building Automation System; predictive forecasting; timeconstant; Fastighetsautomation; prognosstyrning; tidskonstant;

  Sammanfattning : Ungefär 60 % av den totala energianvändningen för uppvärmning (inklusive varmvatten) i Sverige går åt till att värma upp flerbostäder och lokaler, vilket ger en indikation på att det finns potential att minska energianvändningen ytterligare genom att hitta alternativa metoder för styr- och reglering av befintliga värmesystem. En viktig faktor oberoende av vilken metod som används är att veta byggnadens dynamiska egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Digital energistyrning av lägenheter - Är det lönsamt?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Hampus Lindfors; Philip Cedmert; [2016]
  Nyckelord :Miljö; energistyrning; flerbostadshus; graddagsmetod; energianvändning; energilagring; termisk energi; tidskonstant; ventilation; inomhusklimat;

  Sammanfattning : Äldre flerbostadshus i dagens Sverige använder sig av väldigt mycket energi i onödan. Uppvidingehus är ett fastighetsbolag som anser att deras flerbostadshus har en hög energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Energianalys av rörledning med överhettad vattenånga

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Adam Corrigox; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Värmetransport är ett viktigt fysikaliskt fenomen med många olika industriella tillämpningar, till exempel värmning eller kylning av en fluid som strömmar i en rörledning. Den viktigaste mekanismen för värmetransport i strömmande eller stillastående fluider är konvektion. LÄS MER