Sökning: "Tidvattenmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Tidvattenmodellen.

 1. 1. ATT TILLSAMMANS STÖTTA PATIENTEN till ATT MÅNA OM SIG SJÄLV : Hur sjuksköterskor erfar möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kristina Alinei; Emelie Beckius; [2020]
  Nyckelord :delat beslutsfattande; heldygnsvård; patientcentrerad vård; personcentrerad vård; psykiatri; sjuksköterskor; Tidvattenmodellen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att anpassa vården enligt det personcentrerade arbetssättet är en pågående process både internationellt såväl som i Sverige. Implementeringsprojekt och olika former av personcentrerade åtgärder genomförs och är under ständig utveckling inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av psykisk ohälsa i öppenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jessie Baumgardt; Lina Leufvén; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Psykisk sjukdom; Psykisk hälsa; Psykiska besvär; Sjuksköterskor; Erfarenheter; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa har blivit ett globalt folkhälsoproblem. Paraplybegreppet psykisk ohälsa inbegriper psykisk sjukdom och psykiska besvär. Psykisk sjukdom uppfyller kriterier för diagnos, medan psykiska besvär är en obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Ro med mig genom stormen : Hur personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever omvårdnadsbehovet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Borderline; Tidvattenmodellen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen borderline har funnits i snart 100 år men fortfarande finns det brister i omvårdnaden av personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning. Personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården. LÄS MER

 4. 4. Att tillsammans segla mot livet : Levda erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Louise Berghard; Jennie Engzell; [2019]
  Nyckelord :Levda erfarenheter; patient; psykiatrisk öppenvård; sjuksköterska; självmordsförsök; uppföljande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem där patienten som överlevt självmordsförsök många gånger möter den psykiatriska öppenvården för uppföljande samtal. Tidigare forskning påvisar att samtal är kärnan i vårdandet och patienten behöver någon som lyssnar, å andra sidan är dessa möten utmanande för sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. En utmaning att hantera - Fysisk aktivitet inom psykiatrisk slutenvård : Sjuksköterskans uppfattning av att främja fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Patrik Höglund; [2019]
  Nyckelord :physical activity; perceptions; inpatient psychiatric; recovery; Fysisk aktivitet; uppfattningar; slutenvårdspsykiatrin; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med en allvarlig psykisk ohälsa når inte upp till rekommenderade miniminivåer av fysisk aktivitet trots att forskning påvisar att det både förebygger och är en effektiv omvårdnadsåtgärd vid psykisk ohälsa. Trots påvisad forskning möts fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd med många hinder och en osäkerhet till att vara drivande för omvårdnadsåtgärden. LÄS MER