Sökning: "Tidvattenmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Tidvattenmodellen.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av psykisk ohälsa i öppenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jessie Baumgardt; Lina Leufvén; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Psykisk sjukdom; Psykisk hälsa; Psykiska besvär; Sjuksköterskor; Erfarenheter; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa har blivit ett globalt folkhälsoproblem. Paraplybegreppet psykisk ohälsa inbegriper psykisk sjukdom och psykiska besvär. Psykisk sjukdom uppfyller kriterier för diagnos, medan psykiska besvär är en obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Ro med mig genom stormen : Hur personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever omvårdnadsbehovet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Borderline; Tidvattenmodellen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen borderline har funnits i snart 100 år men fortfarande finns det brister i omvårdnaden av personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning. Personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården. LÄS MER

 3. 3. Att tillsammans segla mot livet : Levda erfarenheter av uppföljande samtal efter självmordsförsök ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Louise Berghard; Jennie Engzell; [2019]
  Nyckelord :Levda erfarenheter; patient; psykiatrisk öppenvård; sjuksköterska; självmordsförsök; uppföljande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem där patienten som överlevt självmordsförsök många gånger möter den psykiatriska öppenvården för uppföljande samtal. Tidigare forskning påvisar att samtal är kärnan i vårdandet och patienten behöver någon som lyssnar, å andra sidan är dessa möten utmanande för sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Återhämtning är mer komplext än så... : En beskrivning av kunskap som sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård har om återhämtning avseende personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kungsmark; [2018]
  Nyckelord :kunskap; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; sjuksköterskor; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund:Tron om att schizofreni är en kronisk sjukdom med progressivt förlopp lever till viss del fortfarande kvar, trots att forskning visar motsatsen. Frågan är om sjuksköterskor besitter tillräckligt med kunskap för att ge personer med schizofreni möjligheten till återhämtning. LÄS MER

 5. 5. MIN BUBBLA DÄR JAG ÄR JAG : - en fenomenologisk hermeneutisk studie om ungdomars återhämtning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carina Johnson; [2018]
  Nyckelord :adolescent; being by yourself; recovery; Tidal-model; att vara själv; tidvattenmodellen; ungdom; återhämtning;

  Sammanfattning : Återhämtning hos unga är en pågående process, likställd den fysiologiska utvecklingen. Begreppet har olika innebörd utifrån ålder och mognadsgrad. Studiens syfte var att utifrån den unga människans perspektiv, belysa innebörden av återhämtning. LÄS MER