Sökning: "Tien Truong"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tien Truong.

 1. 1. An introduction to Krein strings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Tien Truong; [2017]
  Nyckelord :Spectral theory; Krein strings; vibrating strings; non-constant density; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Krein strings appear in the study of the motion of a vibrating string where an irregular density is allowed. This thesis presents the theory from the perspective of integral equations and operator theory. LÄS MER

 2. 2. Spectral Theory for Unbounded Self-Adjoint Operators with Applications to Sturm-Liouville Problems

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Tien Truong; [2015]
  Nyckelord :Sturm-Liouville Problems; Spectral Theory; Operator Theory; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Många dierentialekvationer inom fysik och matematik är kopplade till obegränsade självadjungerande operatorer. Vi skulle vilja formulera en version av spektralsatsen för dessa operatorer. Denna sats är ett känt verktyg från lineär algebra för att förenkla symmetriska matriser. LÄS MER