Sökning: "Tik tok"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Tik tok.

 1. 1. Antecedents of Chinese millennial consumers' purchase intentions via following influencers' recommendations: the sports goods industry

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Xiangru Meng; Yue Xiao; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Chinese millennials; TTI model; purchase intention; sports industry;

  Sammanfattning : Background In recent years, with the rapid development of e-commerce in China, various online media and digital social platforms have attracted more users, and online marketing has gradually replaced traditional marketing strategies. The increasing frequency of online shopping by Chinese consumers, especially millennials, presents a huge opportunity for influencer marketing. LÄS MER

 2. 2. Uga människors utsatthet på internet : En kvalitativ studie om olika aktörers åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hong Johnny; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; förebyggande arbete; utredning; utsatthet;

  Sammanfattning : Social media's effect on the youth’s weekday increases; "Snap," "Tik Tok," "Facebook," Social media's influence in young people's everyday lives is growing, "Snap", "Tik Tok," Facebook "," Instagram "and many other applications / websites have a big role and impact on conflicts among children and young people. Young people's vulnerability on the internet has become the most common way to carry out threats, exclusion, sexual crimes, and so on. LÄS MER

 3. 3. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER