Sökning: "TikTok"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet TikTok.

 1. 1. TIKTOK: EN PRODUKT AV GENERATION Z - En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges Generation Z använder Tiktok.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lindberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Tiktok; Generation Z; Gen Z; medieanvändning; uses gratifications theory; MAIN-model; new media;

  Sammanfattning : Executive summary We are constantly online in this new digital world, always reachable through numeral devises and plattforms. For older generations there has taken some time to adjust, but for one generation this constant connectivity is as normal as breathing. LÄS MER

 2. 2. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 3. 3. TikTok, en förutsättning för dagens marknadskommunikation. : En studie om hur företag använder nya sociala medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ange-Auxley Butoyi; Ebba Wiking; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; digital marknadsföring; visuell kommunikation; electronic word-of-mouth eWOM ; social customer relationship management SCRM ;

  Sammanfattning : Sociala mediemiljön är ständigt i förändring och det lanseras kontinuerligt nya plattformar som användare etablerar sig på. Syftet med studien var att undersöka hur företag använder nya sociala medieplattformar som marknadskommunikationskanaler, samt om företagens tidigare erfarenheter inom sociala mediemarknadsföring underlättar utformningen av marknadsföringsstrategier på nya plattformar. LÄS MER

 4. 4. "Hej Tiktok!" : en kvantitativ innehållsanalys av nyhetsvärdering på Tiktok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Johanna Grüter; Lina Buhre; [2023]
  Nyckelord :Tiktok; Sociala medier; Nyhetsvärden; Engagemang; Användare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker om nyhetsvärden som ökar potentialen för engagemang premieras i den svenska nyhetsdistributionen på Tiktok. Det görs med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys med variabler som utgår ifrån nyhetsvärdering som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 5. 5. Skrolla Vidare: En kvalitativ studie om konsumenters identitetsskapande på TikTok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Tranarp; Alice Wischer; Klara Johansson; [2023]
  Nyckelord :Identitet; TikTok; Motivation; Grupptillhörighet; Konsumenter; consumers; Social Groups; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Skrolla vidare “ En kvalitativ studie om konsumenters identitetsskapande på TikTok. Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15HP Författare: Alice Wischer, Klara Johansson och Theodor Tranarp Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Identitet, TikTok, Motivation, Grupptillhörighet, Konsumenter Syfte: Uppsatsen ämnar att undersöka konsumenters användande av mediet TikTok och skapa en förståelse för motivationen till användandet samt konsumentkulturen och den sociala identiteten som uppstår till följd av det. LÄS MER