Sökning: "Tilda Odström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tilda Odström.

  1. 1. Patienters livskvalitet i palliativ vård : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Tilda Odström; Mariella Wallenberg; [2014]
    Nyckelord :palliativ vård; patientperspektiv; livskvalitet;

    Sammanfattning : Den palliativa vården utvecklas allt mer. För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om vad patienten anser bidra till livskvalitet livet ut, för att kunna göra den sista tiden i livet till det bästa utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER