Sökning: "Tilda Rokicki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tilda Rokicki.

  1. 1. Gäddfiske på internet - mediernas gestaltning av ett brännande samhällsfenomen : en kvalitativ innehållsbaserad textanalys av hur dags- och kvällstidningar gestalar pedofiljägargruppen Dumpen.se

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

    Författare :Mathilda Gunnarsson; Tilda Rokicki; [2023]
    Nyckelord :journalism; digital vigilantism; framing; Hallins spheres; boundary work; pedophile hunters; citizen journalism; Social Sciences;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hemsidan och pedofiljägargruppen Dumpen.se ur ett journalistiskt perspektiv. Utifrån teorier som Hallins sfärer, gestaltningsteorin och boundary work är syftet med denna uppsats att undersöka hur Dumpen.se gestaltas i medierna. LÄS MER