Sökning: "Tilda Wikner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tilda Wikner.

 1. 1. SERVICE DEVELOPMENT IN A LARGE MANUFACTURING FIRM; A qualitative study of how the NBCS team at Volvo Cars can work with service development from a perspective of user-oriented approaches

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Liljenström; Tilda Wikner; [2017-09-14]
  Nyckelord :Servitization; Service development; User-oriented approaches; Lean start-up; Design thinking; Lean service creation; Service development process;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetsbedömning -En kvalitativ studie av hur en revisors erfarenhet påverkar en väsentlighetsbedömning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Wikner; Matilda Åvall; [2015-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Väsentlighetstal är en grundsten vid genomförandet av en revision som används för att bestämma omfattningen av revisionen men även för att bedöma väsentligheten i de felaktigheter som hittas. Att det inte finns någon reglering kring hur ett väsentlighetstal ska beräknas, utan att detta ska göras med revisorns professionella omdöme, gör att bedömningarna blir väldigt subjektiva. LÄS MER