Sökning: "Tilde Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tilde Olsson.

 1. 1. Det upprepade våldet och sociala aktörers roll : En kvalitativ studie om sociala aktörers upplevelser i den hjälp och stöd som erbjuds kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mela Ekberg; Tilde Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att var tredje kvinna runt om i världen någon gång i livet har upplevt våld i sin nära relation och det beskrivs som ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem. För att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att samhällets myndigheter och organisationer samverkar för att erbjuda utsatta kvinnor stöd och hjälp. LÄS MER

 2. 2. Får man vara snäll som professionell? - En studie om språkligt gränsarbete i socialt arbete utifrån begreppet snäll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tilde Olsson; [2012]
  Nyckelord :Kind; linguistic boundary work; professionality; knowledge; ethics.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Is it Allowed to be Kind as a Professional? – A Study about Linguistic Boundary Work in Social Work Based on the Concept Kind Author: Tilde Olsson Title: Is it Allowed to be Kind as a Professional? – A Study about Linguistic Boundary Work in Social Work Based on the Concept Kind.[Translated title] Supervisor: Stig Linde Assessor: Staffan Blomberg The aim of this study was to examine variations of linguistic boundary work based on the concept kind, within the field of social work. LÄS MER