Sökning: "Tilde Skånvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tilde Skånvik.

  1. 1. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
    Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

    Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER