Sökning: "Tilde Thorsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tilde Thorsén.

  1. 1. Gasellföretagens framgång : Hur varaktiga relationer skapas under hög tillväxt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tilde Thorsén; Lovisa Bokström; [2019]
    Nyckelord :Gasellföretag; Företagsrelationer; Tillväxt; Engagemang; Intention; Tillit; Personlig kontakt.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur Sveriges mest framgångsrika tillväxtföretag, så kallade Gaseller, skapar varaktiga företagsrelationer under en hög tillväxtfas. Dessa företag kan trots sin framgång utsättas för stora påfrestningar då tillväxten tenderar att ta stora resurser i anspråk. LÄS MER