Sökning: "Tilläggsisolering"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Tilläggsisolering.

 1. 1. Möjligheten att övergå till off grid : En studie av hur en gård kan övergå till ett off grid småhus med avseende på energianvändningen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Hala Mahfoud; Allachen Oudah; [2021]
  Nyckelord :Off grid; renewable energy sources; local energy production; local energy storage.; Off grid; förnybara energikällor; lokal energiproduktion; lokal energilagring.;

  Sammanfattning : Termen off grid är av stort intresse nuförtiden och tillämpas av många privata ägare såväl som företag. Att vara off grid innebär att kunna hantera energiförsörjningen, avlopp och vatten. Den utmanande aspekten av övergången till off grid är hanteringen av energiförsörjningen. LÄS MER

 2. 2. Minskade energiförluster med avseende på tegelyttervägg : Metoder för att minska energikostnaderna för uppvärmning hos äldre hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ted Adbro; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många äldre hus byggdes tidigt på 1900-talet och används som permanent hem idag. Dessahus byggdes med ett dåligt isolerat klimatskal och med dålig isoleringsförmåga hos fönsterna.Alternativet att isolera klimatskalet med mineralull kom först på 50-talet. LÄS MER

 3. 3. Miljöpåverkan för invändig tilläggsisolering : Osäkerheter kopplat till LCA med verktyget RIBuild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Ellinor Sjöblom; Alexandra Sundin; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Tilläggsisolering; RIBuild; Miljöpåverkan; Osäkerheter; Sannolikhetsfördelning; Byggteknik;

  Sammanfattning : In today’s Europe, one third of all buildings are classed as historic buildings, with three quartersof these being graded as energy inefficient. This means that there is a great potential to implementmeasures of energy efficiency while keeping the cultural value in mind. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcus Nyman; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energieffektivisera; flerbostadshus; byggnad; Vännäs; examensarbete; högskoleingenjör; energiteknik;

  Sammanfattning : Energianvändningen i världen ökar ständigt för varje år. Detta har med att befolkningen på jorden ökar men även att en energiomställning pågår vilket betyder att fler delar av ens vardag blir elektrifierad. LÄS MER

 5. 5. Study of optimization of two projects in "Million Program" areas : - a sustainable point of view in a suburb to a big city and a suburb to a small town

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Isac Mihlté; Jonatan Leander; [2021]
  Nyckelord :substaiability; Million program; renovation; economic; social; ecological; hållbarhet; miljonprogram; renovering; socialt; ekologiskt; ekonomiskt;

  Sammanfattning : The renovation and maintenance projects in the “Million program” areas are currently ongoing in many parts of the country. As the stocks in many descriptions have similar conditions with regard to urban structure, construction technology and socio-economic situation, there is great potential for comparison. LÄS MER