Sökning: "Tilläggsköpeskilling"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Tilläggsköpeskilling.

 1. 1. Villkor för att säkerställa byggnation och bevarande av hyresrätter : En studie om hur kommunerna går tillväga i praktiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Victoria Jonassen; Sara Brycke; [2016]
  Nyckelord :Transformation; rental apartment; leasehold; additional consideration; payment; prohibition; Ombildning; hyresrätt; tomträtt; vite; tilläggsköpeskilling; förfogandeförbud;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner är enligt lag ansvariga för att skapa goda boendemöjligheter till kommuninvånarna. I dagsläget råder det stor efterfrågan på bostäder, främst i Sveriges storstadsregioner. I kommuner med höga markpriser och växande invånarantal råder stor efterfrågan på hyresrätter. LÄS MER

 2. 2. Avkastning från incitamentsprogram som tjänsteinkomst - om finansiella instruments verkliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Wahlund; [2016]
  Nyckelord :förfogandeinskränkningar; arbetsinkomst; kapitalinkomst; värdepapper; finansiella instrument; inkomstomvandling; omkarakterisering; omklassificering; genomsyn; verklig innebörd; Skatterätt; incitamentsprogram; differentierad utdelning; tilläggsköpeskilling; delägaraktier; dualistiska skattesystemet; likformighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Employees taking part in incentive programs are offered financial instruments which offer them parts of their employer’s successes. In Swedish tax law, the returns from these instruments are normally taxed as capital income and not as labour income. LÄS MER

 3. 3. Tilläggsköpeskilling - lön eller kapitalvinst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Mattisson; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; earn-out; earn-out payment; tilläggsköpeskilling; fåmansföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In conjunction with business sales, earn-out agreements are commonly used. An earn-out is a mechanism whereby a portion of the purchase price is contingent, and is calculated based on the performance of the acquired business over a specified period following the closing. LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärv : Värderingsprocessen för svenska investmentbolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Richard Marklund; [2014]
  Nyckelord :due diligence; finansiering; acquisition process; searching process; due diligence; business valuation; financing; valuation models; Förvärvsprocessen; sökprocessen; företagsvärderingvärdering; värderingsmodeller;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att köpa och sälja företag vilket gör att företagsanalys väcker stort intresse bland revisorer, investerare och analytiker. Syftet med denna studie är att beskriva hur professionella analytiker på investmentbolag i praktiken arbetar inför ett företagsförvärv. LÄS MER

 5. 5. Juniorfinansiering av fastighetsinvesteringarEn studie av kapitalmarknaden för hög belåning avfastighetsinvesteringar i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anders Åqvist; Charlie Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Real Estate Financing; Capital Structure; Capital Markets; Fastighetsfinansiering; Kapitalstruktur; Kapitalmarknader;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar små och medelstora fastighetsföretags möjligheter att finansiera sigmed lånat kapital, till belåningsgrader som ligger högre än de som de traditionella bankerna vill låna ut till. Uppsatsen syftar till att kartlägga vilka finansieringsalternativ som finns på den  svenska  kapitalmarknaden  för  små  och  medelstora  fastighetsföretag  och  hur  dessa finansieringsalternativ kan utvecklas. LÄS MER