Sökning: "Tillämpad och experimentell psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Tillämpad och experimentell psykologi.

 1. 1. Retrieval-induced forgetting of emotional traits and its effect on implicit attitudes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Corinna Brazel; Karin Ringqvist; [2008]
  Nyckelord :Applied and experimental psychology; Psykologi; Psychology; Implicit attitudes; Negativity bias; Retrieval inhibition; Retrieval induced forgetting; Person memory; Tillämpad och experimentell psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Memory is fundamental for multitudinous cognitive functions. The function of current interest is retrieval and the effect it has on the accessibility of stored information. Besides facilitating recall of previously retrieved items, retrieval may also inhibit information that is associated to the same cue as the retrieved items. LÄS MER

 2. 2. Kinetikens tecken: en experimentell studie i samspelet mellan kroppens rörelser och dess försvarsmekanismer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Troeng; [2008]
  Nyckelord :Psykologi; Psychology; DMT-Defence Mechanism Test; Defense mechanisms; Quasicommunication; Body movements; Kinetics; Nonverbal communication; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Relationships between defence mechanisms and body movements were investigated in regard to three hypothesis; I. that a difference in frequency of body movements correlates to different signs of defence mechanisms, II. that themes of body movements can be identified in regard to signs of defence mechanisms, III. LÄS MER

 3. 3. Smal, smalare, smalast: en jämförande studie mellan Pro-ana och det "normala" smalhetsidealet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cajsa Jonasson; Anna-Karin Köhler; [2008]
  Nyckelord :Pro-ana; Victorias Secret; smalhetsideal; kroppsbild; Youtube; ätstörningar; tjockkänsla; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Social psychology; Socialpsykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka Pro-anorexia (Pro-ana) bilders påverkan på kvinnor jämfört med vedertagna modellbilders påverkan. Blir kvinnor mer påverkade av att titta på extremt smala kvinnor än av att titta på "normala" smala modeller? En experimentell mellangruppsdesign, med 42 kvinnor från Lunds universitet användes. LÄS MER

 4. 4. Effekten av feedback på realismen i äldres vittnesutsagor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Larsson; [2007]
  Nyckelord :ögonvittnen; vittnesutsagor; konfidens; tillförlitlighet; feedback; Psychology; Psykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur feedback påverkar tillförlitligheten i äldre ögonvittnens konfidens- och frekvensbedömningar, d.v.s. realismen i deras vittnesmål. LÄS MER

 5. 5. Arbetsbelastning hos flygledare: utveckling av belastningsenkät för flygledningsarbete på mindre flygplatser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Kylmä; Robert Nagmér; [2007]
  Nyckelord :workload; air traffic control; NASA-TLX; LFV; Psychology; Psykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, it is investigated if it is possible to create a common factor of the work tasks done by an air traffic controller, which then can measure workload. This will lead to the development of a tool to measure workload at small airports. LÄS MER