Sökning: "Tillämpare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Tillämpare.

 1. 1. Potentiella förbättringar av BBR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anton Nilsson Esposito; [2021]
  Nyckelord :BBR; brandsektionering; brandspridning; Modernare byggregler; Framtidens Byggregler; förändring; uppdatering;

  Sammanfattning : Boverkets Byggregler, BBR, reglerar hur byggnader får utformas. Regelverket uppdateras med jämna mellanrum för att fortsatt hållas modernt i det förändrande landskapet inom byggindustrin. Rapporten fokuserar på denna förbättringsaspekt och har närmare studerat två regler inom BBR. LÄS MER

 2. 2. De nordiska pensionsfonderna - en komparativ studie av ländernas buffertfonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Ingemarsson; Marcus Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a few dozen state-owned funds in the world that, to some extent, managecapital belonging to its citizens, collectively called Sovereign Wealth Funds (SWF).During the middle of the 20th century most of the Nordic countries created funds thattoday are to be called SWFs. LÄS MER

 3. 3. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Oscar Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

  Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER

 4. 4. LÄRARES LÄRANDE, REFLEKTION OCH TYSTA KUNSKAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christian Jerhov; [2018-08-25]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; skolutveckling; tyst kunskap; reflektion; The Three-level model of learning; handledning; aktionsforskning; episteme; techne; fronesis;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen är att besvara frågorna ” Varför gör lärare som de gör i olika undervisningssituationer?” och ”Hur resonerar och tänker lärare kring sin egen undervisningspraktik under en period av förändring av undervisningen?” Svaren ska ge kunskaper om lärares lärande som kan utveckla organiseringen och planeringen av skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för lärare.Teori:Studiens teoretiska bakgrund grundas i en tradition där lärares kunskap ses som en tyst och förkroppsligad kunskap vilken genom reflektion och handledning kan frigöras och omformas. LÄS MER

 5. 5. Internationell kunskapsöverföring inom multinationella företag - från globala innovatörer till lokala tillämpare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Gabriel Teka; Simon Linderoth; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Transfer; International Business; Expatriates; Multinational Corporations;

  Sammanfattning : Building upon the knowledge-based view of the firm, this paper examines how expatriates view their work in bridging the international relational gap for an effective knowledge transfer in multinational corporations. Increasing globalization and focus on the knowledge management in multinational corporations puts an even greater importance on using resources more efficiently. LÄS MER