Sökning: "Till Anette Jansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Till Anette Jansson.

 1. 1. En komplex vardag : Att leva med tvångssyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anette Berggren; Eliana Jansson; Charlotta Sjöstrand; [2014]
  Nyckelord :Tvångssyndrom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som ca 2 % av världens befolkning lever med och som visar sig som tvångstankar eller tvångstankar och tvångshandlingar. Den ångest som ligger bakom tvångssyndromet lindras med hjälp av tvångshandlingar. LÄS MER

 2. 2. Barnbokens betydelse: Barns och vuxnas uppfattning om barnboken

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Åsa Jansson; Anette Andersson; [2008]
  Nyckelord :barnbok; bibliotek; sagor och barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att synliggöra barns och vuxnas uppfattning om barnboken. Vi vill få kunskap om vad föräldrar, pedagoger och bibliotekarier har för roll genom att delge barn den kunskap och det innehåll som barnboken ger. LÄS MER

 3. 3. Svensk kod för bolagsstyrning - kan maktbalansen i den svenska ägarmodellen påverkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Anette Hedberg; Helen Jansson; Maria Jonsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats har varit att granska hur svensk kod för bolagsstyrning, koden, påverkar de olika maktgrupperna i den svenska ägarmodellen. Vi vill i vår studie studera om koden kommer att påverka den maktstruktur som idag kännetecknar Sverige med starka och inflytelserika ägare. LÄS MER