Sökning: "Till Boss"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Till Boss.

 1. 1. Nej, jag vill inte bli chef! : En studie om hur kvinnor och män ser på sig själva som ledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Axeland; Alicia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Organization; Leadership; Women leadership; Role congruity theory; Gender stereotypes; Implicit leadership; Organisation; Ledarskap; Kvinnligt ledarskap; Role congruity theory; Implicit leadership; Könsstereotyper;

  Sammanfattning : Män besitter de flesta ledarskapsrollerna och har gjort det sedan länge. På grund av att så mycket som 96% av de högst avlönade ledarrollerna tillhört män inom de flesta sektorer har också ledarskap främst betraktats som ett manligt yrke (Eagly & Karau, 2002:573). LÄS MER

 2. 2. The Framework for Transgression : The Swedish Death Metal and the HM-2 Phenomena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Mats Andersson; [2020]
  Nyckelord :Pedal; Elgitarr; Death Metal; Entombed; Boss HM-2;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur den svenska dödsmetallens uppkomst och fortlevande relaterar till gitarrpedalen Boss HM-2 och bidra med kunskap till området i fråga. För att metodiskt genomföra detta gjordes fem intervjuer med informanter som är bekanta med musiken i fråga och har varierad bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors väg till sin första chefsposition : En kvalitativ studie om fem kvinnors gemensamma aspekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Yvonne Axelsson; Sara Solnevik; [2019]
  Nyckelord :Chefsposition; framgångsfaktor; karriär; karriärutveckling och kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : The subject of the study arose from the researchers' own interest in leadership but also from the researchers own experiences from the difficulty of obtaining the first management position. A catch 22 is discussed where the significance is that it takes experience to obtain a managerial position, but that the experience cannot be obtained without that position. LÄS MER

 4. 4. Noise-free distortion pedal for electric guitars : Designing and constructing a unique distortion pedal for live playing guitarists

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Almqvist; David Nordberg; [2019]
  Nyckelord :Electric guitar; effect pedal; audio muting; noise removal; noise gate; Elektrisk gitarr; effektpedal; ljuddämpning; brusbortagning; brusgrind;

  Sammanfattning : Guitarists using effect pedals to alter the way their guitar sounds often face the problem of loud noise when they want their guitars to be completely silent. This can be the result of using a distortion pedal which works well when you’re playing, but not when you have a brief pause. LÄS MER

 5. 5. Handlingsutrymme – Barnfamiljer i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Roberto Morales; [2019]
  Nyckelord :Handlingsutrymme; Barnperspektivet; Barnkonventionen; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Hemlöshet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares upplevelse gällande barnperspektivet i socialt arbete i Malmö stad och deras handlingsutrymme med barnperspektivets implementering. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. LÄS MER