Sökning: "Till Eriksen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Till Eriksen.

 1. 1. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
  Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER

 2. 2. HUMP? : En jämförande undersökning av åsikter om Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Veronika Eriksen; [2019]
  Nyckelord :Survey; Library and information science; College students; Vocational qualifications; Libraries and state; Enkäter; bibliotekspolitik; biblioteks- och informationsvetenskap; professionalism; högskolestuderande;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, I examine the views of library and information science (LIS) students at Uppsala University and The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås. As a method for collecting their thoughts on the matter I chose to create a Webb-based survey. LÄS MER

 3. 3. Energy Consumption of Low Power Wide Area Network Node Devices in the Industrial, Scientific and Medical Band

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rúni Eriksen; [2019]
  Nyckelord :LoRa; LoRaWAN; Sigfox; IoT; LPWAN; energy consumption; energy optimisation; LoRa; LoRaWAN; Sigfox; IoT; LPWAN; strömforbrukning; energioptimering;

  Sammanfattning : Low-Power Wide-Area Networks, LPWANs, achieve long communication ranges with a low energy consumption by communicating at low bit rates. Most LPWAN devices are battery powered and are required to operate for an extended period of time, which stresses the requirements for energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. Två politiska tal och nationalism: En klusteranalys som utreder nationalismen i två olika politiska tal framförda av Jimmie Åkesson och Donald Trump

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Damijana Dacic; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; Donald Trump; Jimmie Åkesson; politik; gemenskap; folkgrupper; anti-demokrati; diskriminering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka nationalismen och hur den förmedlas i två olika tal. Materialet som har undersökts är Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2018 och Donalds Trump`s acceptance speech at the RNC. Uppsatsen utreder skillnader och likheter mellan dessa två tal och på vilket sätt talarna förmedlar nationalism. LÄS MER

 5. 5. Reshoring inom klädindustrin - En kvalitativ studie av svenska klädföretags reshoring till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Eriksen Karlsson; Ellen Gustafsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Reshoring; Backshoring; Nearshoring; Klädindustri; Klädproduktion; Försörjningskedja; Supply chain management; Sourcing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför svenska företag inom klädbranschen väljer att reshora produktion till Europa.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av fem svenska klädföretag. Studien bygger på en induktiv ansats för analys av det empiriska materialet. LÄS MER