Sökning: "Till Eriksen"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Till Eriksen.

 1. 1. Mellanchefers upplevda roll i beslutsimplementering : En studie inom industriella organisationer i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Ericson; Lise Eriksen Bru; [2020]
  Nyckelord :Middle manager; decision implementation; industrial organizations; change process; leadership; Mellanchef; beslutsimplementering; industriella organisationer; förändringsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Mellanchefer har en komplex roll, där de befinner sig i en gränsposition mellan anställda och ledning. Deras unika position gör att de har stor insikt i olika delar av organisationen, inom såväl det strategiska som det operativa arbetet. LÄS MER

 2. 2. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
  Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med extra anpassningar i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Colling; Hannah Eriksen Göthberg; Anna Skagersjö; [2019]
  Nyckelord :Extra anpassningar; matematiksvårigheter; tidiga insatser; dokumentation; ledning och stimulans samt god lärmiljö.;

  Sammanfattning : Det råder viss oklarhet avseende begreppet extra anpassningar och hur det ska implementeras samt övergången till särskilt stöd. Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2016) styrker även det faktum att det finns skolor som upplever oklarheter vad gäller extra anpassningar och hur dessa ska implementeras. LÄS MER

 4. 4. HUMP? : En jämförande undersökning av åsikter om Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Veronika Eriksen; [2019]
  Nyckelord :Survey; Library and information science; College students; Vocational qualifications; Libraries and state; Enkäter; bibliotekspolitik; biblioteks- och informationsvetenskap; professionalism; högskolestuderande;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, I examine the views of library and information science (LIS) students at Uppsala University and The Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås. As a method for collecting their thoughts on the matter I chose to create a Webb-based survey. LÄS MER

 5. 5. Ensamhetens språk : En kvalitativ studie om hur ensamhet kan yttras bland äldre

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eriksén; Robbie Odén; [2019]
  Nyckelord :social isolering; objektiv ensamhet; subjektiv ensamhet; existentiell ensamhet; åldrande; normer; stigmatisering;

  Sammanfattning : Ensamhet är ett mångfacetterat fenomen, som vanligen faller offer för en mängd olika tolkningar. Den kan beskrivas som välgörande eller skadlig, i termer av gott eller ont. Ensamheten kan skönjas i tre huvudsakliga yttringar. Den kan vara av emotionell, social eller existentiell karaktär. LÄS MER