Sökning: "Till Erixon"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Till Erixon.

 1. 1. Användande av projektmodeller och sin påverkan på måluppfyllelse och effektivitet : Inom transportsinfrastrukturprojekt i offentliga sektor.

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Vivian Xin Erixon; [2022]
  Nyckelord :Project models; project management; project objective; project goal; efficiency; effectiveness; transport infrastructure projects; Projektmodell; projektledning; projektmål och effektmål; inre effektivitet och yttre effektivitet; transportinfrastrukturprojekt;

  Sammanfattning : Transportinfrastruktur har en samhällsbärande nyckelfunktion eftersom de flesta av oss nyttjar någon form av transport dagligen. För transportinfrastrukturprojekt i den offentliga sektorn behöver flera aspekter vägas in och är i allmänhet tids- och resurskrävande och förbrukar betydande ekonomiska resurser via allmänna skattemedel. LÄS MER

 2. 2. Gud har skapat alla människor till sin avbild : En studie om andlig längtan hos ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Jeanette Erixon; [2022]
  Nyckelord :spiritual longing; neuropsychiatric disabilities; the Church of Sweden; young people; role theory; language theory; the illusionist world; andlig längtan; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Svenska kyrkan; ungdomar; rollteori; språkteori; illusionistiska världen;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether young people with neuropsychiatric disabilities feel that they have a spiritual longing. The research questions are also about what young people experience that which their spiritual longing is expressed and what conditions and obstacles exist to meet their longing and needs. LÄS MER

 3. 3. En karta till gitarren: En studie om gitarrens tonala uppbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Axel Erixon; Christoffer Cederstrand; Erik Wygler; [2022]
  Nyckelord :Gitarr; Lärande; Musikpedagogik; Tonplacering; Undervisning; Utbildningsvetenskap; Visualisering; Education; Educational science; Guitar; Learning; Music education; Note placement; Visualization; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine an educational material created by us, the authors, which breaks down the guitar’s tonal construction and decodes its’ asymmetry. The material was created with the ambition to make it easier for students to connect their musical knowledges to the guitar’s fretboard. LÄS MER

 4. 4. PRODUKTUTVECKLING FRÅN SKISS TILL PROTOTYP : En fallstudie i en möbels utveckling från skiss Tll första prototyp i samarbete med Swedese

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Karl Erixon; [2021]
  Nyckelord :produktutveckling. formgivning. design. möbelsnickeri;

  Sammanfattning : Examensarbetet som behandlas i rapporten undersöker hur en produktutvecklingprocess kan se ut för en nyskapad möbel. Undersökningen fungerar som en fallstudie, där relationen mellan producenten Swedese AB och formgivaren Jonas Forsman har exponerats för att förtydliga en process av detta slag. LÄS MER

 5. 5. Den digitaliserade hemtjänsten : Kopplingar mellan gruppers upplevelse av digitala scheman och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Greger Erixon; Stefan Johansson; [2020]
  Nyckelord :digitala scheman; hemtjänst; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljö hemtjänsten; krav kontroll stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den kvantitativa studien var att undersöka attityder inom olika grupper av anställda som arbetar med äldreomsorg i relation till användning av digitaliserade scheman. Med hjälp av det teoretiska perspektivet krav-, kontroll- och stödmodellen undersökte vi upplevelsen av att arbeta med digitaliserade scheman och den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER