Sökning: "Till Eskilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Till Eskilsson.

 1. 1. Kunskap och värderingar: medborgerlig bildning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Eskilsson; Robin Hembo; [2020]
  Nyckelord :Medborgerlig bildning; Deliberativt samtal; Historia; Kunskapskrav; Skola; Värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och i så fall hur tanken om medborgerlig bildning influerar historieundervisningen i skolan och eventuella utvecklingsmöjligheter. Det görs utifrån en frågeställning “Vad säger forskningen om hur medborgerlig bildning kan påverka undervisningen i historieämnet?”. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER

 3. 3. Kompakt Chassi Dynamometer : Ett mätinstrument till mindre el- och bränslemotorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tom Eskilsson; Felix Lindblom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att konstruera ett system för att kunna mäta varvtal och vridmoment hos motorer. Projektets fokus var bland annat att undersöka skillnaden mellan en optisk och induktiv givare för användning som takometer i konstruktionen. LÄS MER

 4. 4. Tillit till ambulanssjuksköterskan : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Haglund; Fanny Eskilsson; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; patient perspective; prehospital care; prehospital emergency nurse; trust; Ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; patientperspektiv; prehospital vård; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den prehospitala vården bedrivs utanför sjukhusets trygga väggar när en patient är i akut behov av sjukvård. Av patienten kan den prehospitala vården upplevas skrämmande och kan leda till en känsla av maktlöshet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att växa upp med en förälder med alkoholmissbruk : ”Jag kände mig bortvald, inte behövd, inte älskad. Det är sånt som fortfarande sitter kvar än idag” : En kvalitativ studie om unga vuxna barn till alkoholister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Ida Eskilsson; Nathalie Ström; [2017]
  Nyckelord :Alcohol abuse; young adult children to alcoholics; consequences; consequences in adulthood; Alkoholmissbruk; unga vuxna barn till alkoholister; konsekvenser; konsekvenser i vuxenlivet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to create an increased knowledge and understanding of young adults’ experiences from growing up as a child in a family with alcohol abuse, as well as studying long-term consequences of this. In the study five qualitative interviews were conducted, with young adults who grew up with a parent who abused alcohol. LÄS MER