Sökning: "Till Göthberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Till Göthberg.

 1. 1. Tillväxt, lönsamhet och kvinnor : En jämförande studie av lönsamheten i mäns och kvinnors företag med hjälp av finansiella nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Britta Göthberg; [2018]
  Nyckelord :Growth; Profitability; Key Figures; Gender; Women; Men; Business; Tillväxt; Lönsamhet; Nyckeltal; Kön; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund/problemdiskussion: En generell uppfattning traditionellt är att kvinnor som ledare och företagare inte är lika framgångsrika som män, men i dagens samhälle kanske det inte är kön som bestämmer om en person kan driva lönsamma företag eller inte? Tillväxt är viktigt för att bibehålla och utveckla välfärd och kvinnliga företagare är en stor outnyttjad potentiell källa till ökad tillväxt. Totalt i Sverige är drygt en fjärdedel av företagarna kvinnor och visar inga tendenser till att öka. LÄS MER

 2. 2. En systematisk litteraturstudie om utbrändhet, confoundingfactorer och effektiva interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Camilla Edlund Berg; Birgitte Hald Göthberg; [2018]
  Nyckelord :burnout; gender; work; psychosocial factors; intervention; utbrändhet; genus; arbete; psykosociala faktorer; intervention;

  Sammanfattning : Inledning I Sverige har stressrelaterad ohälsa ökat dramatiskt de senaste 30 åren. Psykiatriska diagnoser ökade mest av samtliga sjukskrivningsfall mellan 2010 – 2015, där utbrändhet står för 66 % av ökningen. Kvinnor är överrepresenterade i statistiken för utbrändhet. LÄS MER

 3. 3. ”Jag gör uppror mot det här sittandet” : Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanna Neimark; [2017]
  Nyckelord :Drama; svenskundervisning; läsförståelse; förkroppsligad litteraturläsning;

  Sammanfattning : Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. LÄS MER

 4. 4. Hur känns filmmusik? : En undersökning av musikens emotionella påverkan på en filmsekvens.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Emil Göthberg; [2017]
  Nyckelord :ljud; film; filmmusik; ljuddesign;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen gör en djupdykning i musikens emotionella roll i film och undersöker på vilket sätt en tidigare tyst scen påverkar tittarna jämfört med precis samma scen, fast med musik. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Ämnesövergripande undervisning : Enkätstudie inom bildämnet och matematikämnet för årskurs 1-4.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nicola Fast; Malou Göthberg; [2017]
  Nyckelord :Ämnesövergripande; bildämnet; matematikämnet; enkät;

  Sammanfattning : Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) belyser vikten av att skolan ska arbeta ämnesövergripande för att ge eleverna en helhetssyn av deras lärande. Ämnesövergripande undervisning kan leda till en bättre förståelse av alla ämnena inom skolverksamheten. LÄS MER