Sökning: "Till Hammarberg"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Till Hammarberg.

 1. 1. Sökandet efter en linje, oregelbundenhet och något : En studie av personlig utveckling inom kompositionsprocessen

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Hammarberg Erika; [2021]
  Nyckelord :composition; creative process; big band; jazz; irrational time signatures; linearity; komposition; kompositionsprocess; storband; jazz; irrationella taktarter; linjäritet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har formen av en essä. Syftet var att inom kompositionsprocessen synliggöra och studera viktiga parametrar och utvecklingsområden, samt jämföra resultatet mellan avsikten, slutresultatet av kompositionen och det som hände där emellan. LÄS MER

 2. 2. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Multiplikationstabellen och matematikångest - Finns det något samband mellan elevers grundläggande kunskaper i matematik och deras upplevelse av och känslor inför ämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Moa Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Automatisering; Gymnasieskolan; Diamant; AMAS;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt elevers kunskaper i multiplikationstabellen, deras nivåer av matematikångest samt ifall det finns något samband mellan dessa. Detta har studerats med hjälp av enkäter innehållande både multiplikationstest, frågor rörande matematikångest samt frågor rörande andra eventuellt påverkande faktorer såsom gymnasieprogram, kön, betyg och nivå av inlärd hjälplöshet. LÄS MER

 4. 4. Vem skriver vi till? : En studie om mottagarens betydelse för elevers textskapande i svenskundervisningen i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Scholl; Lovisa Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :mottagare; skrivinlärning; texttypiska strukturer; återgivande text; textgenre;

  Sammanfattning : Elever i Sverige ska redan i årskurs 3 kunna skriva komplexa och ämnesspecifika texter med stor språklig variation. De förväntas även kunna anpassa sitt skriftspråk efter specifika texttypiska drag beroende på textgenre och syfte. LÄS MER

 5. 5. ”Alla klappade för att man skulle klappa” : - En studie om organisationskulturens påverkan på de anställda kopplat till lojalitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Olsson Fanny; Emma Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien är till för att få en fördjupad bild om och hur anställda erfar en organisationskultur samt att se om det finns reflektioner om kopplingar mellan organisationskultur och lojalitet. Då vi spenderar stora delar av vårt liv på arbetsplatsen och vill må så bra som möjligt är det intressant att se hur organisationskulturen upplevs. LÄS MER