Sökning: "Till Krona"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Till Krona.

 1. 1. Maskulinitet i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Henrik Söderlind; Tobias Krona; [2022]
  Nyckelord :maskulinitet; genus; idrott och hälsa; normer; elever;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka maskulinitet inom ämnet idrott och hälsa. Arbetet utgår från frågeställningen Hur syns och återskapas maskulint genus i ämnet idrott och hälsa? Empirin är tolv källor insamlade med systematisk informationssökning från flertalet databaser. LÄS MER

 2. 2. Med helgonkung som förebild : Vad den svenska översättningen av Ludvig den heliges andliga råd kan berätta om den nordiska medeltidens föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ivan Granberg; [2022]
  Nyckelord :furstespegel; idéhistoria; föreställningsvärld; kontextualisering; helgon; medeltidsdygd;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka den politiska och filosofiska meningen som kan förstås utifrån medeltida föreställningsvärld som finns i Ludvig den heliges hälsosamma råd till sonen, ett antal andliga råd som översatts till svenska vid Vadstena kloster under 1400-talet, till kung Kristian I. Syftet blir att få ut textens mening, i fyra former: den ordagranna meningen, den personliga meningen, den ämnade meningen och/eller den utökade meningen. LÄS MER

 3. 3. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Ericsson; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; temperatur; parkering; hårdgjorda ytor; grönytefaktor;

  Sammanfattning : Världen befinner sig i en situation där klimatkrisen är ett faktum. Koldioxidhalterna har stigit de senaste åren och de väntas fortsätta stiga även kommande år. Som en konsekvens av klimatkrisen bildas värmeöar över hårdgjorda ytor i staden. LÄS MER

 4. 4. Samarbetets krona och klave : En studie om samarbetet inom tvärprofessionella team utifrån hälso-och sjukvårdskuratorers perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Johansson; Helena Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Interprofessional teams; collaboration; health care curators; digitization; covid-19.; Tvärprofessionellt team; samarbete; hälso-och sjukvårdskurator; digitalisering; covid-19.;

  Sammanfattning : Syftet var att studera hälso- och sjukvårdskuratorers erfarenheter av att arbeta i tvärprofessionella team samt hur det upplever sin egen yrkesroll. Vidare studerades deras erfarenheter av hur de upplevt att pandemin påverkat deras och teamets arbete. LÄS MER

 5. 5. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER