Sökning: "Till Krook"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Till Krook.

 1. 1. Den riskbaserade metoden i GDPR : Särskilt om konsekvensbedömningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Krook; [2018]
  Nyckelord :Dataskydd; Dataskyddsförodningen; GDPR; Riskbaserad metod; Konsekvensbedömning; DPIA;

  Sammanfattning : On the 25th of May 2018, the new General Data Protection Regulation (GDPR) came into effect. Since that date, the GDPR applies directly as law in each of the European member states. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av två arbetsmetoder för framtagning av rumsbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Sofia Björkén Nilsson; Jennifer Hansson; [2018]
  Nyckelord :Architect firm; BIMeye; design stage; cloud computing; room finish schedule; Arkitektföretag; BIMeye; design skedet; molntjänst; rumsbeskrivning;

  Sammanfattning : Purpose: BIM have been criticised as a standalone framework and the believe is that the next step in BIM development is cloud computing. The technology simplify planning of a sustainable construction and hasten the building process through a collaborative friendly information management among different project actors. LÄS MER

 3. 3. Byrårotation : En kvantitativ studie om byrå- och revisorsrotation inom svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anneli Krook; Sofie Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Byrårotation; revisorsrotation; konkursbolag; onoterade aktiebolag;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan byrårotation och konkurs inom onoterade aktiebolag i Sverige. Metod: Studien har sin utgångspunkt från den positivistiska forskningsfilosofin och tillämpar en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Evaluering och utveckling av bildbaserade positioneringssystemför självkörande skalade fordon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik CarlAlmblad AlexanderHjerpe HawreBranzell Aziz; Mattias Eriksson; Robert Krook; [2017-08-10]
  Nyckelord :Autonom; Självkörande; Fordon; Positionering; Bildprocessering; Algoritmer; ;

  Sammanfattning : Den här rapporten evaluerar olika strategier för autonom positionsbestämning avskalade självkörande fordon. Rapporten presenterar två olika positioneringssystemsom med hjälp av en Raspberry Pi och tillhörande kameramodul rapporterar enposition för ett fordon i ett ansatt referenssystem; ett referenssystem som kan delasav flera fordon. LÄS MER

 5. 5. “INGEN BIKINI BLIR SNYGG PÅ EN GRÖNVIT KROPP” En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Krook; Gabriella Moberg; [2017-02-15]
  Nyckelord :Popular culture; lifestyle magazines; beauty ideals; tanning; framing;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 HPProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap - PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2016Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:18595Nyckelord:Popular culture, lifestyle magazines, beauty ideals, tanning, framingSyfte: Att undersöka hur innehållet i populärkulturella livsstilsmagasin uppmärksammar solning samt att vara solbrun.Metod: Kvalitativa innehållsanalyserMaterial: Fyra svenska populärkulturella livsstilsmagasin - Amelia, SOLO, Veckorevyn och Frida under perioden september 2015 till augusti 2016Huvudresultat: Studien kom fram till att det främst var i två sammanhang som magasinen pratade om solning och att vara solbrun, nämligen hälsa och utseende, där utseende var det dominerande. LÄS MER