Sökning: "Till Malmborg"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Till Malmborg.

 1. 1. Demokratikriterium för fred? En idéanalytisk studie av demokratikriteriet i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Malmborg; Tanya Möller Forastieri; [2019]
  Nyckelord :demokrati; fred; krigsmaterielexport; jämställdhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den statliga utredningen Skärpt exportkontroll av krigsmateriel föreslås att ett demokratikriterium införs i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten. Anledningen som anges är att det ska hjälpa Sverige att förverkliga sin utrikespolitiska målsättning att bidra till internationell fred och säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Fungerande samarbeten mellan lärare och studie- och yrkesvägledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Malmborg; Andreas Alinder; [2019]
  Nyckelord :Lärare; Relationer; Samarbete; Studie- och yrkesvägledare; Styrning;

  Sammanfattning : Flera utredningar har konstaterat att samarbetet mellan vägledare och lärare ofta fungerar otillfredsställande och att så har varit fallet under lång tid. Ändå finns det skolor där samarbetet fungerar väl och där studie- och yrkesvägledning betraktas som ett ansvar för all personal på skolan. LÄS MER

 3. 3. Bör trädgården rensas? En studie om avknoppningsbeslut och deras påverkan på moderbolags prestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Eriksson; Amelee Liljegranath; Lovisa Malmborg; [2019]
  Nyckelord :Spin-off; moderbolag; Cumulative Abnormal Return CAR ; VD-byte; S P 500; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att framföra en uppdaterad analys av hur bolag presterar efter att en del av deras verksamheter avknoppats, samt att pröva om utfallets spridning beror på någon av fyra utvalda variabler. Metod: Studien är kvantitativ och använder CAR i syfte att kartlägga skillnaden i avkastning mellan bolagen och S&P 500. LÄS MER

 4. 4. "Dom här mötena liknar inga andra (.) det kan du lugnt ge dig på" : En samtalsanalys av arbetsmötets institutionella samtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Glad; Anna Karin Malmborg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmöte; samtalsanalys; gruppteori; etnometodologi; Goffman; institutionella samtal;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om arbetsmöten mellan kollegor där problemlösning är centralt. Genom detaljerade samtalsanalyser beskrivs samtalets organisering som framgår i samtalens samtalsfaser. Studien har en etnometodologisk ansats för att genomföra en samtalsanalys. LÄS MER

 5. 5. Visuellt narrativ i spelmiljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Beatrice Malmborg; Sebastian Ruther; [2018]
  Nyckelord :Narrative; Visual Storytelling; Visual styles; Games; Narrativ; Visuellt berättande; Visuella stilar; Spel;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbetet handlar om visuella stilar och utseende i spelmiljö och hur detta kan påverka narrativet i ett spel. För att undersöka vår frågeställning har vi tittat på hur narrativ förmedlas i text, film och reklam, och hur samma metoder kan tillämpas i för att berätta med hjälp av spelmiljö. LÄS MER