Sökning: "Till Malmborg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Till Malmborg.

 1. 1. Demokratikriterium för fred? En idéanalytisk studie av demokratikriteriet i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Malmborg; Tanya Möller Forastieri; [2019]
  Nyckelord :demokrati; fred; krigsmaterielexport; jämställdhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den statliga utredningen Skärpt exportkontroll av krigsmateriel föreslås att ett demokratikriterium införs i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten. Anledningen som anges är att det ska hjälpa Sverige att förverkliga sin utrikespolitiska målsättning att bidra till internationell fred och säkerhet. LÄS MER

 2. 2. Visuellt narrativ i spelmiljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Beatrice Malmborg; Sebastian Ruther; [2018]
  Nyckelord :Narrative; Visual Storytelling; Visual styles; Games; Narrativ; Visuellt berättande; Visuella stilar; Spel;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbetet handlar om visuella stilar och utseende i spelmiljö och hur detta kan påverka narrativet i ett spel. För att undersöka vår frågeställning har vi tittat på hur narrativ förmedlas i text, film och reklam, och hur samma metoder kan tillämpas i för att berätta med hjälp av spelmiljö. LÄS MER

 3. 3. Genusljudläggning i reklamfilm : En semiotisk filmanalys om hur genus används inom ljudoch bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Helena Malmborg; Sofia Lennerbert; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; bildanalys; ljudanalys; genus; reklamfilm; ljudberättande; aktiv; passiv.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm. LÄS MER

 4. 4. - Om någon inte är modig… - … så är han kass. Förskolebarns och skolbarns förmåga att mobilisera adjektivantonymer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sandra Malmborg; Ida Nordsjö; [2017]
  Nyckelord :Antonymi; adjektiv; lexikal semantisk utveckling; logopedi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte För att pröva en teori om lexikal semantisk organisation studerades barns förmåga till mobilisering av motsatsord (antonymer). Denna förmåga relaterades till fonologiskt korttidsminne, språkförståelse och grammatisk produktion. Syftet var också att undersöka etableringsordningen för motsatsord samt betydelsen av ledtrådar. LÄS MER

 5. 5. Goal Pursuit Perspective on Conflict Resolution and its Relationship with Psychological Well-being

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Brodérus; Rebecca Malmborg; [2017]
  Nyckelord :conflict management style; interpersonal goals; compassionate goals; self-image goals; psychological well-being; konflikthanteringsstilar; interpersonella mål; medkännande mål; självbildsmål; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : It is proposed that goal pursuit is related to how we resolve conflicts with others, and with our psychological well-being. The aim of the current study was to investigate whether there is an association between individual’s interpersonal goals (compassionate and self-image goals), conflict management style (integrating, compromising, obliging, dominating and avoiding), and psychological well-being. LÄS MER