Sökning: "Till Modigh"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Till Modigh.

 1. 1. Hur aktiva är eleverna?En sammanställande litteraturstudie om andel fysisk aktivitet på idrottsundervisningenHur aktiva är eleverna?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julius Gerth; Tobias Modigh; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar runt om i världen är inte tillräckligt fysiskt aktiva. Så även i Sverige. Politik och media ställer krav på skolsektorn att bidra till hälsouppdraget; att sträva efter att erbjuda elever fysisk aktivitet dagligen. Till viss del ställs detta krav på Idrott och hälsa som en arena för fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. New Public Management inom myndigheters direktservice och hur det påverkar legitimiteten av det politiska systemet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Modigh; [2016]
  Nyckelord :New Public Management; e-förvaltning; gräsrotsbyråkrater; servicekontor;

  Sammanfattning : New public Management-reformer har blivit allt vanligare inom svensk förvaltning. Detta har inneburit att den offentliga sektorn i allt större grad fokuserat på att uppnå kostnadseffektiviseringar och marknadslösningar. LÄS MER

 3. 3. Framtida rekryterares bedömning av arbetssökande med ett före detta missbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hawler Eliassi; Nathalie Modigh; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personer som missbrukar eller har missbrukat droger har svårigheter att få en anställning och det beror delvis på chefers attityder till dessa människor. Dessa personer upplever att chefer inte känner förtroende för dem på grund av deras missbruk vilket gör att de inte får samma möjlighet till arbete som personer som inte missbrukar/missbrukat. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding : Ett substitut till traditionell finansiering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emanuel Karlsson; Marcus Modigh; [2014]
  Nyckelord :crowdfunding; financing; start-up; investor; project owner; asymmetric information; crowdfunding; finansiering; start-up; investerare; projektägare; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Denna studie är av kvalitativ art och syftar till att undersöka huruvida crowdfunding kan överbrygga ett eventuellt finansiellt gap för svenska företag och entreprenörer. Undersökningen fokuserar på tre typer av respondenter, vilka är representerade av företag som brukar crowdfunding som finansieringsform, bolag som fungerar likt ombud för att förmedla kapital med hjälp av finansieringsformen samt respondenter vilka opererar likt investerare i projekten. LÄS MER

 5. 5. Effekten av längre tids praktiserande av mindfulnessmeditation på hjärnfunktion och struktur – en summering utifrån nyare studier av vipassana- och zenmeditation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Daniel Modigh; [2013]
  Nyckelord :Mindfulnessmeditation; Kognitiv neurovetenskap; Vipassana; Zen;

  Sammanfattning : Västerländsk mindfulnessmeditation har sina rötter i tusenårig buddhistisk tradition, främst genom vipassana- och zentraditionerna. Senaste tiden har mindfulness ökat i popularitet och blivit en accepterad klinisk metod i former som mindfulness based stress reduction. LÄS MER