Sökning: "Till Rahm"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Till Rahm.

 1. 1. Marknadsfört hållbarhetsarbete : En studie om konsumenters attityder till marknadsfört hållbarhetsarbete från svenska modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Ulverås; Maya Johnsson Rahm; Elise Hedman; [2020]
  Nyckelord :Sustainability communication; transparency; attitudes; buying intentions; Hållbarhetskommunikation; transparens; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : Konsumenter idag visar stort intresse för hållbarhet, vilket blir en allt viktigare fråga i dagens modeindustri. Hur modeföretag på den svenska marknaden väljer att marknadsföra och kommunicera sitt hållbarhetsarbete har stor inverkan på konsumenters attityder och köpintentioner. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av mentalisering hos individer med ADHD

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Rahm; [2020]
  Nyckelord :Mentalization; impaired mentalizing; ADHD; qualitative method; semi-structured interview; Mentalisering; mentaliseringssvikt; ADHD; kvalitativ metod; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Mentalisering innebär förmågan att förstå och tänka kring egna och andra människors intentioner och inre mentala tillstånd. Mentaliseringssvikt uppstår när man brister i denna förmåga. LÄS MER

 3. 3. Livskvalité hos personer som överlevt sepsis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Rahm; Helena Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Sepsis; Survivor; Quality of life; Livskvalité; Sepsis; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund Sepsis är ett problemområde internationellt. Snabb behandling är av vikt för att undvika att sepsis utvecklas till septisk chock. Septisk chock kan innebära förödande konsekvenser och i värsta fall kan den drabbade avlida. Syfte Att beskriva personers livskvalité efter att ha överlevt sepsis. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan processkapande och dimensionerna inom intellektuellt kapital : En kvalitativ studie om dimensionernas delkomponenter med empiri från tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Rahm Yhr; Mikaela Rylow; [2020]
  Nyckelord :Intellectual Capital; Dimensions; Subcomponents; Service sector; Intellektuellt kapital; Dimensioner; Delkomponenter; Tjänstesektorn;

  Sammanfattning : Studien bidrar till en fördjupad förståelse rörande delkomponenterna inom dimensionerna samt varför hantering av intellektuellt kapital är av vikt inom tjänstesektorn. Genom den presenterade teorisyntesen går det att påvisa att en hantering av intellektuellt kapital i stort bidrar till synergieffekter inom delkomponenterna som i sig bidrar till framgång inom företaget. LÄS MER

 5. 5. Passenger Influence on Dwell Time : A Case Study on the Light Rail Transit Line Tvärbanan in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Felix Mir; Fredrik Rahm; [2020]
  Nyckelord :Dwell Time; Boarding; Alighting; Platform; Light Rail Transit; Public Transportation; Passenger Behavior; Train; Stockholm; Sweden; Uppehållstid; Påstigning; Avstigning; Plattform; Light Rail Transit; Kollektivtrafik; Passagerarbeteenden; Tåg; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : This thesis conducts research on the light rail transit (LRT)-line Tvärbanan in Stockholm regarding punctuality of dwell time (DT), focusing on the influence passengers have on the mean and the variance of DT. The eight major stops during rush-hours are analyzed through a combination of quantitative and qualitative analysis. LÄS MER