Sökning: "Till Söderqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Till Söderqvist.

 1. 1. "Jag har ju hela livet framför mig" : En narrativ studie om unga tjejers berättelser om att leva i en våldsam relation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; våld i nära relationer; unga tjejer; normaliseringsprocess; stödforum; narrativ metod; positioneringsteori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att explorativt undersöka hur unga tjejer i en stödchatt på internet berättar om det våld de upplever eller har upplevt i sin nära relation. Med hjälp av en narrativ metod och teorin om positionering har uppsatsen svarat på vad som är framträdande i unga tjejers berättelser om våld samt hur unga tjejer positionerar sig själva och andra i relation till våldet de upplever i sin nära relation. LÄS MER

 2. 2. Organisationers arbete med nyutexaminerade systemvetare - Utvecklingsprogrammens betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ludwig Entzenberg; Erik Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Utvecklingsprogram; traineeprogram; graduateprogram; kompetensutveckling; systemvetenskap; matchningsproblematik; högre utbildning; Science General;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för utvecklingsprograms, även benämnt traineeprogram eller graduateprogram, betydelse för nyutexaminerade systemvetare, samt kompetensförhållandet mellan högre utbildning och näringslivet. Detta görs i litteraturen som belyser en matchningsproblematik, studenter från systemvetenskap, kompetens, samt kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Matilda Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Sus scrofa; wild boar; wildlife damage; agricultural damage; crop damage; preventive actions; fencing; protective hunting; directed feeding;

  Sammanfattning : The population of wild boar (Sus scrofa) is increasing dramatically in Sweden and all over Europe and cause an extensive amount of damage in agricultural landscapes. The economic losses for farmers due to damages are leading to intense conflicts between different stakeholders, particularly hunters and farmers. LÄS MER

 4. 4. Modersmål och identitet : En intervjustudie av andraspråkselevers identiteter genom användandet av modersmål och svenska i skolan

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Simone Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; modersmål; modersmålsundervisning; identitet; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Att tillåtas att använda sitt modersmål i skolan är en viktig del i undervisningen av andraspråkselever. Forskning av till exempel Cummins (2017) och Ganuza och Hedman (2017; 2018) har visat att modersmålet påverkar och hjälper eleverna i deras andraspråksutveckling men också i deras identitet. LÄS MER

 5. 5. Privacy concerns in Ambient Assisted Living systems for home environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By 2060 it is estimated that 30% of the European population will be 60 years or older. An aging society will put a heavy strain on the healthcare system. To mitigate this strain and enable elderly to live autonomously in their homes the AAL program was formed. LÄS MER