Sökning: "Till Truedsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Till Truedsson.

 1. 1. Bort från monologen : Ett medieteknisk verktyg för verbal kommunikation mellan individer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Maria Johnsson; Jesper Truedsson; [2019]
  Nyckelord :Mobile use; Communication; Media technology; Mobile application; Reduced screen time; iGen; Mobilanvändning; Kommunikation; Medieteknik; Mobilapplikation; Minskad skärmtid; iGen;

  Sammanfattning : Genom smarttelefonens genombrott och framfart har mobiltelefonen på bara några år kommit att bli en av de mest centrala delarna i många individers liv. Den används bland annat för att hålla kontakt med familj, vänner och kollegor, för att kommunicera och vara aktiv i olika sociala flöden. LÄS MER

 2. 2. Att vara ny inom yrkesprofessionen- nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karl Truedsson; Simon Stömner; [2018]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelser; yrkesprofession; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionens största svagheter globalt sett var den brist som fanns gällande sjuksköterskor och patientsäkerhet. Arbetsmiljön var påfrestande och många nyutexaminerade sjuksköterskor valde att byta yrke. LÄS MER

 3. 3. Individers upplevelser av att leva med urostomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mimi Astell; Henrik Truedsson; [2018]
  Nyckelord :Self-care; experience; urostomy; Egenvård; upplevelse; urostomi;

  Sammanfattning : En individ som blir urostomiopererad utsätts för påfrestningar, då individen tappar kontrollen över ett mänskligt behov. Både pre- och postoperativ omvårdnad är avgörande för hur individer kan förbereda sig inför den nya livssituationen efter operationen. LÄS MER

 4. 4. Partiledarna gör entré på Youtube : en kvalitativ textanalys av programmet Partitempen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kristina Pålsson; Lisa Rebecca Truedsson; [2018]
  Nyckelord :Youtube; svenska riksdagspartier; celebritisering; presidentalization; ethos; MKV; media; kommunikation; politik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats med titeln ”Partiledarna gör entré på Youtube – En kvalitativ textanalys av Partitempen”, är skriven av Kristina Pålsson och Lisa Rebecca Truedsson, inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, på Lunds universitet. Studiens metod är en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Det kommunala aktivitetsansvaret - En kvalitativ studie om vägledarnas arbete med deltagarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Johansson; Jonathan Truedsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; studiemotivation; studenter; vägledare; det kommunala aktivitetsansvaret;

  Sammanfattning : Unga vuxna som varken arbetar eller studerar är en utsatt grupp, vilket ger konsekvenser för individen och samhället. Enligt en lagändring i skollagen har kommunerna sedan år 2015 ett ansvar, att identifiera denna målgrupp och att erbjuda lämpliga åtgärder, där utgångspunkten är att i första hand motivera individen till studier. LÄS MER