Sökning: "Till Uhlin"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Till Uhlin.

 1. 1. Combinatorics of Macdonald polynomials and cyclic sieving

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Joakim Uhlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we study the non-symmetric Macdonald polynomials E_λ (x;q,t) at t=0 from a combinatorial point of view, using the combinatorial formula found by J. Haglund, M. Haiman, and N. Loehr. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv belastning och fördomar : Bidrar mobiltelefonanvändande till ökad rasism?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Uhlin; [2017]
  Nyckelord :prejudice; stereotype; mobile phone; cognitive busyness; fördom; stereotyp; mobiltelefon; kognitiv belastning;

  Sammanfattning : Forskning har visat att kognitiv belastning påverkar stereotyper och fördomar och hur människan agerar på dem. Då mobiltelefoni är en variant av kognitiv belastning som ökar undersöktes huruvida kognitiv belastning i form av mobiltelefonliknande input påverkar implicita fördomar samt om effekten skiljer sig beroende på kön och ålder. LÄS MER

 3. 3. Talängslan vid muntliga framställningar i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Uhlin; [2017]
  Nyckelord :Talängslan; muntliga framställningar; redovisningar i skolan; muntliga framträdanden; obehag inför att tala; redovisningsstrategier;

  Sammanfattning : I dagens skola är det mycket som har förändrats jämfört med förut. Eleverna ska vara mer delaktiga och ta mer eget ansvar, de ska även kunna föra fram sin talan och behärska att tala inför andra. Det är inte alltid det lättaste speciellt inte när man är en talängslig person som inte gillar att vara i centrum. LÄS MER

 4. 4. Barn som nära anhörig : när ett syskon eller en förälder är svårt sjuk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Stina Christensen; Karin Uhlin; [2017]
  Nyckelord :Bereavement; children; support; nurse; severe illness; Förlust; barn; stöd; sjuksköterska; svår sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn ha ett svårt sjukt syskon eller förälder är en traumatisk händelse som kan leda till en kris. Då barn uppfattar döden och förluster på olika sätt beroende på person och ålder, bearbetar de även en kris på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Grundvattenkvalité i Stockholms län : Vägsaltets påverkan på grundvattnet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Johan Zackrisson; Amanda Uhlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholms länsstyrelse genomför en regional miljöövervakning för att kartlägga kvaliteten på grundvattnet. Det här arbetet har tagits fram på länsstyrelsens initiativ tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och vars syfte har varit att identifiera och diskutera lösningar på eventuella kvalitetsproblem. LÄS MER