Sökning: "Tillberg"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Tillberg.

 1. 1. Mångkulturella perspektiv i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Tillberg; Mirjam Touman; [2021]
  Nyckelord :Bildundervisning; Interkulturalitet; Mångkulturellt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt kom till grund av egna intressen av hur den svenska skolans bildundervisning genomförs utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Vi började reflektera kring ämnet när vi båda upplevde att det fanns en brist på mångkulturellt innehåll i bildundervisningarna på våra VFU platser. LÄS MER

 2. 2. Modellbaserade leveranser : Fallstudie av modellbaserade leveransers inverkan i produktionen av ett anläggningsprojekt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hampus Tillberg; [2020]
  Nyckelord :Model-based Deliveries; 3D Model; Information Model; BIM; Production Phase; Construction Documents; Innovation; Digitization; Technology; Implementation; Modellbaserade Leveranser; 3D-modell; Informationsmodell; BIM; Byggproduktion; Bygghandling; Innovation; Digitalisering; Teknologi; Implementering;

  Sammanfattning : Forskning visar på att dålig integration av byggprocessens skeden, samarbetsproblem och byggbranschens organisatoriska egenskaper begränsar utvecklingen av teknisk innovation inom byggbranschen. Framgångsrik implementering av innovativ teknik har visats bero av fler faktorer än teknikens egenskaper. LÄS MER

 3. 3. Security Test of iZettle's Reader 2 : A card terminal for safe payments?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daria Galal; Martin Tillberg; [2020]
  Nyckelord :izettle reader; ethical hacking; threat modelling; penetration testing; bluetooth; https.; izettle reader; etisk hackning; hotmodellering; penetrationstestning; bluetooth; https.;

  Sammanfattning : Ethical hacking and penetration testing are two methods often used when organizations and companies want to measure their level of information security, and find out if there are additional steps that can be taken in order to increase the security. This report describes a security test of the card terminal iZettle Reader 2, with the intention to examine its level of security based on the device’s frequent appearance in the society. LÄS MER

 4. 4. Design av slaggtransportör för pulversvets

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Tillberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cranab AB in Vindeln designs and manufactures products for forestry and road clearing, including cranes and tongs. On behalf of Cranab, a concept for a novel type of transpor-ter for slag and powder from powder welding machine was developed. LÄS MER

 5. 5. Bokstart och yrkesidentitet : En intervjustudie om barnbibliotekariers nya arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Tillberg Aasa; [2019]
  Nyckelord :Bokstart; barnbibliotekarie; barnbiblioteket; yrkesidentitet; hembesök; samverkan; litteracitet; språkutveckling;

  Sammanfattning : With a special focus on the early intervention project Bookstart, this bachelor’s thesis poses questions about the professional identity of children's librarians, and whether it changes when the work field is moved from the public sphere if libraries to the domestic sphere of people’s homes. From a socio-cultural perspective, it is also investigated how collaboration with external partners has worked, and how this may have influenced librians within the Bookstart project and their professional identity. LÄS MER